Брой 55 (312), 19-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проект „GuardEn” за по-чиста околна среда


От 13 до 16 март БТПП участва в работна среща в Падуа  по проект „GuardEn”, в рамките на програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.  Освен Палатата от България участвува  и Аграрният  университет – Пловдив.

Партньори по проекта са организации от 7 страни - Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска.

Проектът ще продължи до края на 2014 г. и има за цел разработването на рамка за  чиста околната среда („GuardEn Framework“), която ще подпомогне внедряването на стандарт, обединяващ „добри практики“, действащи критерии и норми за екология и корпоративна социална отговорност.

Стефан Костадинов, експерт в БТПП и участник в срещата в Падуа, информира, че основните дейности на Палатата по проекта са свързани с организиране на обучения за МСП  и запознаване с екологичните норми по опазване на околната среда, разпространение на резултатите по проекта и формиране на клъстер на национално ниво  от отговорни МСП, работещи по опазване на околната среда.

Досега БТПП е изготвила списък с около 100 заинтересовани организации и МСП, ключови участници при разработването на „пилотния проект” за България.  

За повече информация: Дирекция ”Европейска интеграция и проекти”, тел.: 02 / 8117 556, e-mail: projects2@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
За втори пореден път София става винена столица на Балканите
Палатата ще бъде домакин на конференция “Възможности за развитие на виното и винения туризъм на Балканите” Още
Проект „GuardEn” за по-чиста околна среда
БТПП е изготвила списък с около 100 заинтересовани организации и МСП, ключови участници при разработването на „пилотния проект” за България Още
Среща с представители на администрацията на град Шенжън – Китай
За последната една година това е втора визита в Палатата на делегация от южнокитайския град, разположен в провинция Гуандун Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
Биоактивна характеристика на ябълкови вторични продукти и пълна печалба от техните промишлени деривати Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Над 17 хиляди са постъпили на работа през февруари
Търсенето на работна сила на първичния пазар за втори пореден месец нараства Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Изисквания при въвеждане на стоки или преминаване транзит със стоки на митническите граници на Узбекистан
Допълнителните мерки се въвеждат от 1 април 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Околна среда: Комисията помага на държавите от ЕС да изпълнят изискванията за устойчиво управление на отпадъците
Държавите с най-добри резултати в тази област са Австрия, Белгия, Дания, Германия, Нидерландия и Швеция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Учредяване на Българо-португалска камара за търговия, промишленост и туризъм