Брой 160 (417), 19-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Нови номера на разрешенията за търговия с тютюневи изделия


От 1 април 2013 г. в Агенция “Митници” е въведена в експлоатация новата Българска акцизна централизирана информационна система /БАЦИС/. Системата генерира нови номера на всички валидни издадени разрешения за търговия с тютюневи изделия. Това налага необходимостта от актуализация на данните във вече издадените разрешения, които се намират в екземпляра на търговеца. Изключително важно е настъпилата промяна да бъде отразена чрез вписване на място в подразделенията на съответните митници – отделите “Акцизи” в териториалните митнически управления, митническите пунктове или митническите бюра.

Търговците или управителите на търговски обекти с издадени разрешения за търговия с тютюневи изделия следва да се явят с притежавания от тях оригинален екземпляр в съответните митнически подразделения, където митнически служител ще извърши необходимите вписвания и заверки. Желателно е търговците да пристъпят към незабавни действия, защото данните в притежаваните от тях документи трябва да са актуални. Самата процедура е напълно безплатна.

Припомняме на всички притежаващи разрешителни за търговия с тютюневи изделия, че при всяка променя в обстоятелства, настъпили след момента на издаване на разрешението, те следва да уведомяват в 14-дневен срок компетентната митница. Същото важи при преместване на дейността на друг обект или преустановяване на дейността на фирмата, както и при промяна на управител и др. Едно разрешително се издава поотделно на конкретно лице за дейност в конкретен обект.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анализ на БТПП: Европейските средства стават все по-ключови за инвестиционната политика на държавата
През първото полугодие на тази година 57% от инвестициите на държавата са с финансиране от еврофондовете Още
БТПП е поканена да участва в конференция по ОП „Транспорт 2014-2020“
Ще бъдат дискутирани приоритетите в транспорта за следващия програмен период Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюз на пивоварите: Нови научни резултати потвърждават високото съдържание на антиоксиданти в живата бира
Полифенолите в тъмното пиво достигат до 259,9 милиграма на литър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Националната комуникационна стратегия за 2014-2020
Стратегията очертава рамките, в които ще се планират и изпълняват мерките по информация и публичност на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Нови номера на разрешенията за търговия с тютюневи изделия
Необходима е актуализация на данните във вече издадените разрешения, които се намират в екземпляра на търговеца Още
ВЪНШНОТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Консултация относно инициатива на страните от АПЕК за либерализация на търговията
Приканват се българските производители, вносители и износители да вземат отношение по инициативата, като определят своите дефанзивни и офанзивни интереси Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
БВП – добра новина или разочарование?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство