Брой 160 (417), 19-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

БВП – добра новина или разочарование?


Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика

Експресната оценка за БВП на България през второто тримесечие на 2013 г. показва няколко притеснителни развития:

1/ отрицателен растеж на тримесечна база за първи път от второто тримесечие на 2010 г., когато страната официално излезе от рецесията, започнала в началото на 2009 г.

2/ по-нататъшно забавяне на ръста на БВП на годишна база. Макар и да остава положителен, забавянето до 0,2% е в унисон в нашата прогноза преди дни за ръст не повече от 0,1-0,2% през второто тримесечие, направена на база на  краткосрочната бизнес статистика и данните за външната търговия до юни.

3/ свиване на индустрията през второто тримесечие спрямо година по-рано. Тук изненади също няма, защото месечните данни както за индустриалното производство, така и за строителството (което влиза в индустриалния сектор в данните за БВП) вече бяха показали свиване през  май и юни. По отношение на строителството се видя от по-рано публикуваните месечни данни, че инженерното строителство вече бележи двуцифрен темп на свиване, което може да се дължи на политическата криза от февруари насам, която вероятно е довела до замразяване на частни проекти, както и до забавяне на някои големи капиталови проекти на държавата заради смяната на министри (и други лица на ръководни постове в държавния апарат) и отделянето на „благоустройството” от МРРБ в самостоятелно министерство на инвестиционното проектиране.

4/ възможните негативни ефекти от политическата нестабилност могат да се проследят и в данните за инвестициите (т.нар. брутокапиталообразуване на основен капитал). Тук се вижда, че за първи път от последното тримесечие на 2011 г. инвестициите бележат спад на тримесечна база, а на годишна база растежът се забавя чувствително, от 5% през първото до 1,8% през второто тримесечие.

5/ минимално повишаване на крайното потребление на годишна база с 0,3% през второто тримесечие се дължи изцяло на колективното потребление, т.е. на бюджетните харчове. Индивидуалното потребление обаче бележи второто поредно тримесечие на спад на годишна база. Интересно е да се отбележи, че данните за търговията на дребно (без продажбите на автомобили и мотициклети) за второто тримесечие показваха свиване през първото тримесечие и лек, макар и забавящ се ръст на годишна база между април и юни при обектите за търговия на дребно. Де факто данните за потреблението от статистиката за БВП показват сходен тренд – свиване на потреблението през първите три месеца и минимален ръст през второто тримесечие.

Като цяло най-ранната оценка за  БВП през второто тримесечие, макар и в тон с други данни за  икономиката, публикувани през последните седмици, не е особено окуражаваща за развитието на икономиката на страната тази година. Все пак експертната оценка за БВП на ЕС през второто тримесечие, която също бе оповестена тези дни, показа, че ЕС и еврозоната технически вече не са в рецесия и са отбелязали положителен, макар и символичен ръст от 0,3% на тримесечна база. На годишна база темпът на растеж в ЕС все още е отрицателен, но тримесечният ръст безспорно изпраща положителен сигнал. Предвид това, че българската икономика следва процесите в ЕС със закъснение от 3-4 месеца, е вероятно през третото тримесечие растежът и у нас леко да се засили. Все пак за цялата година надали икономиката ще нарасне с повече от 0,5-0,7% (при един по-благоприятен сценарий за развитие на европейската икономика и за скорошно преодоляване на вътрешната политическа криза), което ще означава поредна година на стагнация. В противен случай призракът на рецесията може да започне да броди и по нашите земи.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анализ на БТПП: Европейските средства стават все по-ключови за инвестиционната политика на държавата
През първото полугодие на тази година 57% от инвестициите на държавата са с финансиране от еврофондовете Още
БТПП е поканена да участва в конференция по ОП „Транспорт 2014-2020“
Ще бъдат дискутирани приоритетите в транспорта за следващия програмен период Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюз на пивоварите: Нови научни резултати потвърждават високото съдържание на антиоксиданти в живата бира
Полифенолите в тъмното пиво достигат до 259,9 милиграма на литър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Националната комуникационна стратегия за 2014-2020
Стратегията очертава рамките, в които ще се планират и изпълняват мерките по информация и публичност на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Нови номера на разрешенията за търговия с тютюневи изделия
Необходима е актуализация на данните във вече издадените разрешения, които се намират в екземпляра на търговеца Още
ВЪНШНОТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Консултация относно инициатива на страните от АПЕК за либерализация на търговията
Приканват се българските производители, вносители и износители да вземат отношение по инициативата, като определят своите дефанзивни и офанзивни интереси Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
БВП – добра новина или разочарование?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство