Брой 160 (417), 19-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Националната комуникационна стратегия за 2014-2020


Публикувана за обществено обсъждане е Националната комуникационна стратегия за 2014-2020 г. Това е основополагащият документ по отношение на публичната политика на всички програми от Споразумението за партньорство за следващия програмен период.

Националната комуникационна стратегия очертава рамките, в които ще се планират и изпълняват мерките по информация и публичност на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на документа е да се предвидят адекватни дейности по популяризиране на програмите и на възможностите, които Европейският съюз предоставя.

С проекта на документ можете да се запознаете оттук.

Целта на общественото обсъждане е продиктувана от стремежа на правителството за максимална публичност и прозрачност при подготовката на стратегическите документи за следващия програмен период, както и от възможността за привличане на мнения от заинтересованите организации.

Всички предложения, коментари и мнения по проекта на Националната комуникационна стратегия изпращайте до 5 септември 2013 г. на електронна поща eufunds-public@government.bg.

Стратегията се разработва от Работна група, под председателството на Централния информационен офис , дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.

Разработването на Националната комуникационна стратегия за 2014-2020 г. се финансира по Проект № 0103-ЦИО-3.1 (BG161PO002-3.1.01-0008) „Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и подготовката на програмен период 2014-2020 г.". Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анализ на БТПП: Европейските средства стават все по-ключови за инвестиционната политика на държавата
През първото полугодие на тази година 57% от инвестициите на държавата са с финансиране от еврофондовете Още
БТПП е поканена да участва в конференция по ОП „Транспорт 2014-2020“
Ще бъдат дискутирани приоритетите в транспорта за следващия програмен период Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюз на пивоварите: Нови научни резултати потвърждават високото съдържание на антиоксиданти в живата бира
Полифенолите в тъмното пиво достигат до 259,9 милиграма на литър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Националната комуникационна стратегия за 2014-2020
Стратегията очертава рамките, в които ще се планират и изпълняват мерките по информация и публичност на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Нови номера на разрешенията за търговия с тютюневи изделия
Необходима е актуализация на данните във вече издадените разрешения, които се намират в екземпляра на търговеца Още
ВЪНШНОТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Консултация относно инициатива на страните от АПЕК за либерализация на търговията
Приканват се българските производители, вносители и износители да вземат отношение по инициативата, като определят своите дефанзивни и офанзивни интереси Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
БВП – добра новина или разочарование?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство