Брой 146 (1410), 02-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТА И АКЦИЗИ

Информация относно формулата за денатуриране на алкохол по общия метод


С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1112 на Комисията от 22.06.2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93, относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаване от акциз, е променено приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93, съгласно което Република България  прилага, считано от 01.08.2017 г., повишена концентрация на общата процедура за денатуриране, като на хектолитър абсолютен етанол се добавят:

  • - 3,0 литра изопропилов алкохол,
  • - 3,0 литра метилетилкетон,
  • - 1,0 грам денатониум бензоат.
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Централна енергоремонтна база ЕАД обсъдиха актуални области на взаимодействие
Дружеството представи последните си постижения и планове за развитие Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Създаване на високотехнологични предприятия с обучени кадри предлагат за развитието на Стара Загора
Общината и бизнесът дискутират изграждането на успешен модел за индустриално развитие на региона Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2017 г.
Разрешителните за жилищни сгради растат с 36% през второто тримесечие Още
МИТА И АКЦИЗИ
Информация относно формулата за денатуриране на алкохол по общия метод
България прилага, считано от 01.08.2017 г., повишена концентрация на общата процедура за денатуриране Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК се самосезира по Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г.
Предварителният анализ на разпоредбите сочи, че с тях се въвеждат ограничения.... Още
КОНКУРСИ
Национален Конкурс "Иновативно предприятие на годината" 2017
Краен срок за записване: 15 октомври 2017 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство