Брой 146 (1410), 02-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2017 г.


През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 647 жилищни сгради с 5 815 жилища, на 40 административни сгради/офиси и на 1 968 други сгради. Започнал е строежът на 1 281 жилищни сгради с 3 842 жилища в тях, на 25 административни сгради/офиси и на 1 277 други сгради. Това показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 35.4%, жилищата в тях - с 31%, а разгънатата им застроена площ е повече с 29.2%.

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други видове сгради бележи ръст съответно от 8.1 и 71.9%, а нарастването на тяхната площ е респективно с 224.7 и 87.8%.

Спрямо първите три месеца на годината обаче разрешителните за жилищни сгради растат с 50.7%, жилищата в тях - с 23.9%, а общата им застроена площ - с 31.3%. При административните сгради разрешенията се увеличават с 37.9%, докато тяхната площ намалява с 4.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 72.5%, а при общата им застроена площ - със 17.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в периода април - юни са издадени в областите Пловдив - 245, София (столица) - 207, София - 136, и Бургас - 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1869, Пловдив - 1411, Варна - 432, и Бургас - 387.

През второто тримесечие е започнал строежът на 1281 жилищни сгради с 3842 жилища в тях и с 526 070 кв.м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси със 7797 кв.м площ и на 1277 други сгради със 798 653 кв.м площ.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 53.2%, жилищата в тях - с 29.8%, а разгънатата им застроена площ - с 25.6%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 8.7%, но тяхната площ намалява с 89.9%. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 122.9%, а разгънатата им обща застроена площ е повече със 177.1%.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече със 100.5%, жилищата в тях - с 19.4%, а общата им застроена площ - с 29.0%. Броят на започнатите административни и други видове сгради се увеличава съответно с 56.3 и 177.6%. Същевременно общата застроена площ на административните сгради намалява с 86.8%, докато площта на другите сгради нараства със 174.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите Пловдив - 230 жилищни, 6 административни и 146 други сгради; Стара Загора - 84 жилищни, 3 административни и 200 други сгради; София - 101 жилищни и 175 други сгради; Бургас - 118 жилищни и 111 други сгради.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Централна енергоремонтна база ЕАД обсъдиха актуални области на взаимодействие
Дружеството представи последните си постижения и планове за развитие Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Създаване на високотехнологични предприятия с обучени кадри предлагат за развитието на Стара Загора
Общината и бизнесът дискутират изграждането на успешен модел за индустриално развитие на региона Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2017 г.
Разрешителните за жилищни сгради растат с 36% през второто тримесечие Още
МИТА И АКЦИЗИ
Информация относно формулата за денатуриране на алкохол по общия метод
България прилага, считано от 01.08.2017 г., повишена концентрация на общата процедура за денатуриране Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК се самосезира по Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г.
Предварителният анализ на разпоредбите сочи, че с тях се въвеждат ограничения.... Още
КОНКУРСИ
Национален Конкурс "Иновативно предприятие на годината" 2017
Краен срок за записване: 15 октомври 2017 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство