Брой 169 (2175), 02-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Данни на НСИ за преките чуждестранни инвестиции и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г.


По предварителни данни на Националния статистически институт  преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. възлизат на 25 427 млн. евро по текущи цени.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 11 422 млн. евро. Следващ по обем на направените ПЧИ e секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 978 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2019 г. се наблюдава нарастване на направените инвестиции в промишления сектор, като относителният им дял се увеличава с 1.0 процентен пункт в сравнение с предходната година, докато относителният дял на ПЧИ в „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ намалява с 1.1 пункта в сравнение с 2018 година.

По предварителни данни през 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 21 769 млн. лв. по текущи цени.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 6 000 млн. лева. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 167 млн. лева.

През 2019 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор и сектора на услугите, като относителният им дял намалява съответно с 2.2 и 1.8 процентни пункта в сравнение с предходната година.

През 2019 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, като относителният им дял се увеличава с 4.8 пункта в сравнение с предходната година.

Детайлна информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за кръгла маса „Политиката на ЕС за развитието на иновациите в програмен период 2021-2027 г. и мястото на България в този процес“
11 септември 2020, онлайн в платформата Google Meet Още
Нови членове на Палатата
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отново проучва работодателските потребности от кадри
Проследяване на тенденциите за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът Още
НОИ осигурява електронен достъп до данните за изплатените средства и по продължаващата мярка за запазване на заетостта
Eвростат: Безработицата в Евросъюза расте въпреки облекчаването на мерките срещу пандемията
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-виетнамски бизнес форум с В2В срещи
10 и 11 септември 2020 г. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за преките чуждестранни инвестиции и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г.
Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Представяне на Свободна Индустриална зона Хуалинг Кутаиси - Грузия
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Нов Закон за инвестициите във Виетнам, в сила от 1 януари 2021 година
СТИВ - Хошимин Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
Международен търг в Грузия за строителство на ТЕЦ „Гардабани – 3"