Брой 169 (2175), 02-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Българо-виетнамски бизнес форум с В2В срещи


В рамките на честванията по случай 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Република България и Социалистическа република Виетнам Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Р България и Виетнамската агенция за насърчаване на търговията (VIETRADE) към Министерство на индустрията и търговията на СР Виетнам организират съвместно онлайн бизнес форум с двустранни срещи между компании от двете страни.

Събитието ще се проведе на 10 септември от 10 часа, като ще бъде открито от официални представители на Министерство на икономиката на Република България, Министерство на индустрията и търговията на СР Виетнам, ИАНМСП и VIETRADE.

Бизнес форумът ще представи пред заинтересованите компании възможностите на виетнамския пазар и условията за реализиране на съвместни проекти, както и регулаторните рамки на територията на страната, а в отделни виртуални зали, разделени по секторна насоченост, представителите на българския бизнес ще могат да се срещнат с потенциални бизнес партньори от Азиатската страна.

Очаква се участието на представители на виетнамски компании от следните сфери:

  • производители на селскостопански стоки
  • хранително-вкусова промишленост – кафе, чай, подправки, ядки
  • дрехи, защитни маски от плат
  • химическа индустрия – пластмасови домакински продукти; екологични продукти за еднократна употреба и др.

От виетнамска страна е проявен интерес и към внос на селскостопански продукти, строителни материали, изделия от тежката химия (гуми и каучукови продукти, дървесни плоскости); текстилна и обувна промишленост; услуги в сферата на медицината, хотелиерство и ресторантьорство и др.

При допълнителен интерес, представителите бизнеса могат да продължат онлайн срещите и на 11 септември 2020 г.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират, с подробно разписана информация за конкретен интерес, като попълнят регистрационна форма най-късно до 04.09.2020 г. и я изпратят на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg.

Изпратената информация ще бъде предоставена на виетнамската страна, с оглед предстоящите двустранни срещи между участниците.

След регистрация всички участници ще получат адрес и код за достъп до онлайн събитието , програма и актуален списък на виетнамските фирми.

Допълнителна информация бихте могли да получите от Николина Георгиева, главен експерт към ИАНМСП, на тел. 02/940 7977.

Предварителен списък на виетнамските фирми

 


 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за кръгла маса „Политиката на ЕС за развитието на иновациите в програмен период 2021-2027 г. и мястото на България в този процес“
11 септември 2020, онлайн в платформата Google Meet Още
Нови членове на Палатата
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отново проучва работодателските потребности от кадри
Проследяване на тенденциите за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът Още
НОИ осигурява електронен достъп до данните за изплатените средства и по продължаващата мярка за запазване на заетостта
Eвростат: Безработицата в Евросъюза расте въпреки облекчаването на мерките срещу пандемията
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-виетнамски бизнес форум с В2В срещи
10 и 11 септември 2020 г. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за преките чуждестранни инвестиции и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г.
Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Представяне на Свободна Индустриална зона Хуалинг Кутаиси - Грузия
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Нов Закон за инвестициите във Виетнам, в сила от 1 януари 2021 година
СТИВ - Хошимин Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
Международен търг в Грузия за строителство на ТЕЦ „Гардабани – 3"