Брой 72 (77), 11-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДИАЛОГ С БИЗНЕСА

Консултации с бизнеса по проекти на ЕК за изменение на Регламента REACH

Европейската комисия е подготвила проекти за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение ХVІІ на Регламента. С проекторегламентите се въвеждат забрани и ограничения за пускането на пазара и употребата на следните вещества и смеси:

Бележки се приемат в срок до 12.04.2012 г. в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на E-mail: m.alexandrova@mee.government.bg с оглед изготвяне на национална рамкова позиция по проектите на Регламенти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Ускоряване на плащанията в строителния сектор обсъдиха в БТПП
Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на Главболгарстрой, посети Палатата Още
Връзката екология-строителство и стандартите в тази сфера бяха представени в БТПП
Планирането, управлението и оптимизацията на енергийните разходи са ресурс за повишаване на конкурентоспособността Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Консултации с бизнеса по проекти на ЕК за изменение на Регламента REACH
С проекторегламенти се въвеждат забрани и ограничения за пускането на пазара и употребата на някои вещества и смеси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия обявява конкурс за видеоклип „5 години членство в ЕС в 5 секунди“
Първите трима участници, чиито видеоклипове съберат най-много гласове, ще получат награди Още
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
МТК: Потребителите на облачни услуги трябва да отчитат и рисковете за сигурността на данните
За да се гарантира защита на данните в облака, са необходими международни споразумения, в които да се уточнят правата и отговорностите на потребителите, доставчиците и собствениците на облачните услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен семинар в Гюргево „Рисковете за населението от замърсяване в случай на промишлена авария”
Покана за участие в делегацията за делово посещение на франчайзинговото изложение “International Franchise Expo 2012” в Ню Йорк
Международна конференция в Белград “Франчайзинг – средство за насърчаване на икономическото сътрудничество в Черноморския регион”