Брой 72 (77), 11-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Ускоряване на плащанията в строителния сектор обсъдиха в БТПП


Състоянието на сектор строителство в България, утежняващите се условия, свързани с повишаването на цените на горивата, и необходимостта от ускоряване на плащанията в строителния сектор разговаряха председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов и Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на Главболгарстрой.

Обсъдени бяха и начините секторът по-лесно да приключва евентуалните спорове, като се използват възможностите на арбитражна клауза в договорите в строителния бранш.

По данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт през март т.г. основните фактори, затрудняващи дейността в строителството, са несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и недостатъчното търсене. В същото време обаче очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца и за строителната активност са оптимистични.

Главболгарстрой e дългогодишен член на БТПП и е най-голямата строителна компания у нас с повече от 40-годишен опит като главен изпълнител на обществени, жилищни, промишлени, инфраструктурни обекти и еко-проекти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Ускоряване на плащанията в строителния сектор обсъдиха в БТПП
Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на Главболгарстрой, посети Палатата Още
Връзката екология-строителство и стандартите в тази сфера бяха представени в БТПП
Планирането, управлението и оптимизацията на енергийните разходи са ресурс за повишаване на конкурентоспособността Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Консултации с бизнеса по проекти на ЕК за изменение на Регламента REACH
С проекторегламенти се въвеждат забрани и ограничения за пускането на пазара и употребата на някои вещества и смеси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия обявява конкурс за видеоклип „5 години членство в ЕС в 5 секунди“
Първите трима участници, чиито видеоклипове съберат най-много гласове, ще получат награди Още
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
МТК: Потребителите на облачни услуги трябва да отчитат и рисковете за сигурността на данните
За да се гарантира защита на данните в облака, са необходими международни споразумения, в които да се уточнят правата и отговорностите на потребителите, доставчиците и собствениците на облачните услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен семинар в Гюргево „Рисковете за населението от замърсяване в случай на промишлена авария”
Покана за участие в делегацията за делово посещение на франчайзинговото изложение “International Franchise Expo 2012” в Ню Йорк
Международна конференция в Белград “Франчайзинг – средство за насърчаване на икономическото сътрудничество в Черноморския регион”