Брой 72 (77), 11-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Връзката екология-строителство и стандартите в тази сфера бяха представени в БТПП


Повишаването на енергийната ефективност е инструмент и потенциална бизнес възможност, която в условията на икономическа криза силно повишава стойността си. Намаляването на енергийното потребление не трябва да е за сметка на намаляване на производството или за поддържане на ниски стандарти. Управлението на енергийната ефективност е дейност, нормативно изискана със Закон за енергийна ефективност и пазарно наложена практика.

В БТПП се проведе обучение за предоставяне на знания и умения на мениджърския състав, свързан с планирането и управлението  при оптимизиране и/или намаляване консумацията на енергия, енергийни и други ресурси за повишаване на конкурентоспособността. Обучението е в рамките на проект GREEN (GReening Business through the Enterprise Europe Network), осъществен с финансовата подкрепа на ЕС по програма CIP.

Владислава Георгиева, началник „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция, представи Новите моменти в стандарта за енергиен мениджмънт ISO 50001 и темата за Новата вълна в строителния сектор в България  - Стандарти за устойчиво строителство.

Петър Ташев, отговорен редактор и съдружник в Publics.bg и „Фасилити Мениджмънт Консултинг“ ООД,  представи темата Управление на сградния фонд – фасилити мениджмънт за икономически целесъобразно и екологично управление и експлоатация. Стандарт за устойчиви сгради от второ поколение.

НОВИНИ ОТ БТПП
Ускоряване на плащанията в строителния сектор обсъдиха в БТПП
Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на Главболгарстрой, посети Палатата Още
Връзката екология-строителство и стандартите в тази сфера бяха представени в БТПП
Планирането, управлението и оптимизацията на енергийните разходи са ресурс за повишаване на конкурентоспособността Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Консултации с бизнеса по проекти на ЕК за изменение на Регламента REACH
С проекторегламенти се въвеждат забрани и ограничения за пускането на пазара и употребата на някои вещества и смеси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия обявява конкурс за видеоклип „5 години членство в ЕС в 5 секунди“
Първите трима участници, чиито видеоклипове съберат най-много гласове, ще получат награди Още
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
МТК: Потребителите на облачни услуги трябва да отчитат и рисковете за сигурността на данните
За да се гарантира защита на данните в облака, са необходими международни споразумения, в които да се уточнят правата и отговорностите на потребителите, доставчиците и собствениците на облачните услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен семинар в Гюргево „Рисковете за населението от замърсяване в случай на промишлена авария”
Покана за участие в делегацията за делово посещение на франчайзинговото изложение “International Franchise Expo 2012” в Ню Йорк
Международна конференция в Белград “Франчайзинг – средство за насърчаване на икономическото сътрудничество в Черноморския регион”