Брой 110 (1868), 12-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерство на финансите.

Брокерите на недвижими имоти ще трябва да правят проверка на клиентите си не само при покупко-продажби, но и когато отдават скъпи имоти с месечен наем, надвишаващ 10 хил. евро. Това предвиждат промените в проекта.  

Освен това се предвижда търговци на произведения на изкуството също да идентифицират клиентите си, както и да правят оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни сделки. Това ще се случва при сделки за над 10 хил. евро или равностойна на това валута.

В законопроекта са допълнени новите институции и професии, които са задължени да противодействат на прането на пари. В него се включват още търговците на виртуални валути, както и тези, които предоставят портфейли за попечителски услуги. Като мотиви за изменението в закона се посочва, че България все още не е въвела всички изисквания на европейското законодателство в тази област, което от своя страна би се отразило негативно на присъединяването на страната към Банковия съюз и чакалнята на еврозоната.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари


Таблица на съответствието

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Доклад до Министерския съвет

Проект на Решение на Министерския съвет

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

Отговорна дирекция: Водеща институция: ДАНС
E-mail: fid@dans.bg
Дата на откриване: 06.06.2019
Дата на приключване: 19.06.2019

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бъдещето на труда – във фокуса на изказванията на официалните гости на 108-та сесия на МКТ
Световни лидери се обърнаха към участниците - 6000 представители на правителства, работодатели и работници от 187 страни Още
Черноморска конференция „Дигиталният свят – днес и утре“
Въвеждане на съвременни методи и технологични иновации в производствения процес Още
Покана за кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на телекомуникациите и информатиката“
2 юли в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Иновативен курс за придобиване на нови компетенции, свързани с цифровата трансформация на фирмите
Организира Русенската търговско-индустриална камара – напълно безплатно Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Въвеждане на европейското законодателство в тази област Още
ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
МОТ настоява децата да не работят на полето, а за мечтите си
12 юни - Световен ден срещу детския труд Още
ИНВЕСТИЦИОННА СРЕДА
Нов справочник на СОАПИ: Стартъп и иновационната екосистема в София
Информация за предприемаческата среда в столицата, достъпа до финансиране... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network