Брой 50 (1808), 13-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги


Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗИД на ЗДПУ). Проектът е изготвен, за да се осигури прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/302 за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар.

Регламент (ЕС) 2018/302 е насочен към преодоляването на търговски практики, които необосновано дискриминират на географски принцип клиентите в рамките на ЕС. Целта е да се гарантира, че всички потребители от ЕС имат същият достъп до оферти, цени, условия на продажби, както гражданите и местните лица на държавата членка, в която търговецът е установен.

Законопроектът предвижда да бъдат въведени санкции за нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/302, като по този начин ще се осигури необходимият контрол спрямо търговците, които прилагат дискриминационни практики и ще бъдат защитени правата и интересите на потребителите и предприятията, които пазаруват за собствено потребление в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

С предвидените изменения и допълнения в ЗИД на ЗДПУ се определят правоприлагащите органи и органите, които следва да оказват практическо съдействие и помощ на получателите на стоки и услуги, уреждат се последиците от неизпълнението на задължението за недискриминация по причини, свързани с гражданство, местопребиваване или място на установяване на получателите на услуги, и се осигурява необходимата правна рамка на национално ниво, свързана с прилагането на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2018/302.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги можете да видите ТУК.

Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по законопроекта, които могат да се изпращат на електронен адрес: e.dilova@mi.government.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП - домакин на състезание по международен търговски арбитраж и международно търговско право
Участваха 10 отбора от университети в България и чужбина Още
Среща със заместник-ръководителя на Посолството на Кралство Саудитска Арабия
Представен бе план "Визия 2030" за развитие на саудитската икономика Още
Конференция по проект SKILLS+ в Германия
Представен бе немският опит за дигитализация на МСП в германската провинция Саксония-Анхалт Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги
Преодоляването на търговски практики, които необосновано дискриминират на географски принцип клиентите в рамките на ЕС Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Годишната инфлация за февруари 2019 г. спрямо февруари 2018 г. е 3.2%
Повишава се трети пореден месец Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Набират проекти за 10 млн. евро в помощ на малкия и среден бизнес в граничните региони на България и Гърция
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15:00 часа на 10.05.2019 г. Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Българският износ за Армения надхвърли 10-годишен рекорд
Българо-арменски бизнес форум в Ереван с участието на над 100 компании от двете страни. Още