Брой 72 (1084), 13-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България“


headwatersmb.com

На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България“, изготвен от Междуведомствена експертна работна група по заповед на министър-председателя на Република България от 20.05.2015 г.

Визията за постигане на „Кибер устойчива България 2020“ очертава етапите на развитие и израстване от постигане на базова информационна сигурност и кибер хигиена до зряло информационно общество, способно да устои на кибер и хибридни заплахи във всички сфери.

Представен е модел и механизъм за координация на стратегическо, политическо, оперативно и техническо ниво, както и ефективна платформа за споделяне на информация и колективен отговор. Набелязани са цели и мерки в девет основни направления.

Всички заинтересовани страни могат да направят  коментари и предложения в две направления:

  1. Съдържание и обхват на Стратегията – доколко поставените цели и предвидени мерки покриват интересите и ролята на публични и частни организации, бизнеса, академична и образователна общност, малкия и среден бизнес, граждани и неправителствени организации.
  2. Във връзка с разработвания План за изпълнение на Стратегията и Пътна карта – конкретни действия, проекти и инициативи във връзка с предвидените мерки, включително и идеи и предложения за такива, интереси и готовност за участие, възможни форми на публично-частно партньорство.

За обратна връзка (до 30.04.2016 г.): strategy@cyberbg.eu

Download: Проект за Национална стратегия за кибер сигурност „Кибер устойчива България 2020“

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за включване в класацията на БТПП „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”
Крайният срок за участие в класирането или за реклама е 30 юни Още
Българо–ливански бизнес форум - на 25 април в БТПП
Предвиждат се двустранни срещи с представители на ливански фирми Още
Нови членове на Палатата
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага правила за данъчна прозрачност за многонационални дружества
Въвежда изисквания за публично отчитане за най-големите дружества, работещи в ЕС Още
EK обсъди ответни действия срещу САЩ и Канада заради продължаващите изисквания за визи за гражданите на някои страни от ЕС
Реципрочността в отмяната на визовия режим е принцип на общата визова политика на ЕС Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България ще подаде искане за дерогация от ДДС-директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на определени видове превозни средства
Потенциално положително въздействие едновременно върху стопанските субекти и върху приходната администрация Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България“
Очертани са етапите на развитие - от постигане на базова информационна сигурност до зряло информационно общество... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network