Брой 72 (1084), 13-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК предлага правила за данъчна прозрачност за многонационални дружества


Европейската комисия предлага да бъдат въведени изисквания за публично отчитане за най-големите дружества, работещи в ЕС. Новите правила ще дадат възможност за по-голяма прозрачност в областта на корпоративните данъци.

Предложението се основава на работата на Комисията в областта на борбата с избягването на данъци от дружества в Европа, което според оценки води до загуби на данъчни приходи за държавите от ЕС в размер на 50-70 млрд. евро годишно.

Допълвайки други предложения за въвеждане на обмен на информация между данъчните органи, това предложение ще изисква от работещите в ЕС многонационални дружества, чиито приходи в световен мащаб надхвърлят 750 млн. евро на година, да публикуват основни данни за това къде реализират печалби и къде плащат данъци по държави.

Същите правила ще важат и за многонационалните компании от останалата част на света, които развиват стопанска дейност в Европа. Освен това дружествата ще трябва да публикуват обобщени данни за данъците, платени в ЕС.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Борбата с избягването на данъчно облагане е основен приоритет на тази Комисия. Тясното сътрудничество между данъчните органи трябва да върви ръка за ръка с прозрачността за обществеността“.

Комисар Джонатан Хил каза: „Нашите икономики и общества зависят от справедливата данъчна система — принцип, който важи както за отделните лица, така и за дружествата. Въпреки това в днешно време някои многонационални дружества, като използват сложните данъчни режими, могат да плащат с близо една трета по-малко данъци от компаниите, които работят само в една държава. Нашето предложение за повишаване на прозрачността ще помогне дружествата да станат по-отговорни. Това ще стимулира по-лоялна конкуренция между тях независимо от размерите им“.

С това предложение ще бъде изменена Директивата за счетоводството (Директива 2013/34/ЕС), за да се гарантира, че големите компании публикуват ежегодно отчет, в който обявяват печалбите си и своите начислени и платени във всяка отделна държава от ЕС данъци.

Тази информация ще остане достъпна в продължение на пет години. Контекстуалната информация (оборот, брой на служителите и естество на дейностите) ще даде възможност за компетентен анализ и ще трябва да бъде обявявана за всяка отделна държава от ЕС, в която компанията работи, както и за тези данъчни юрисдикции, които не спазват стандартите за добро управление в областта на данъчното облагане (т. нар. данъчни убежища). Обобщени данни ще трябва да бъдат предоставяни и за операциите в други данъчни юрисдикции в останалата част на света. При изготвянето на предложението бяха взети мерки да се гарантира, че няма да бъде публикувана поверителна бизнес информация.

Повече информация можете да намерите ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за включване в класацията на БТПП „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”
Крайният срок за участие в класирането или за реклама е 30 юни Още
Българо–ливански бизнес форум - на 25 април в БТПП
Предвиждат се двустранни срещи с представители на ливански фирми Още
Нови членове на Палатата
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага правила за данъчна прозрачност за многонационални дружества
Въвежда изисквания за публично отчитане за най-големите дружества, работещи в ЕС Още
EK обсъди ответни действия срещу САЩ и Канада заради продължаващите изисквания за визи за гражданите на някои страни от ЕС
Реципрочността в отмяната на визовия режим е принцип на общата визова политика на ЕС Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България ще подаде искане за дерогация от ДДС-директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на определени видове превозни средства
Потенциално положително въздействие едновременно върху стопанските субекти и върху приходната администрация Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България“
Очертани са етапите на развитие - от постигане на базова информационна сигурност до зряло информационно общество... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network