Брой 72 (1084), 13-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 515

13.04.16.01 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Производител на строителни материали (строителни панели от фибростъкло и външни рамки за остъкляване на врати) и компоненти за автомобилната индустрия търси доставчици на продукти, подходящи за автотуризъм, отдих и за строителството.
Валидна до: 13/04/2017

13.04.16.02 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Производител на високотехнологични печатни платки предлага услугите си като подизпълнител.
Валидна до: 13/04/2017

13.04.16.03 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИТ специалист търси пощенски и колетни превозвачи, за да им предложи своята платформа за управление на данните за колети по споразумение за услуги.
Валидна до: 13/04/2017

13.04.16.04 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Логистична фирма, специализирана в транспортиране на радио и телевизионно оборудване, IT и телекомуникационни системи, търси сътрудничество с други компании, работещи в сектора на логистиката.
Валидна до: 13/04/2017

13.04.16.05 ГЪРЦИЯ
Консултантска фирма, специализирана в областта на енергията от възобновяеми източници, предлага услуги на потенциални партньори (фирми, инвеститори, изследователски центрове и т.н.) за разработване на проекти за възобновяема енергия и се интересува от създаване на дългосрочни сътрудничества.
Валидна до: 13/04/2017

13.04.16.06 ЛАТВИЯ
Инженерингова фирма за пластмасови продукти с мрежа от заводи в цял свят и задълбочени инженерни познания, предлага подизпълнителски услуги за производствени предприятия на пластмаси и за други клиенти, нуждаещи се от пластмасови продукти и пластмасови елементи.
Валидна до: 13/04/2017

13.04.16.07 РУМЪНИЯ
Фирма за проектиране, инженеринг, пускане в експлоатация, развитие и поддържане на автоматизация и електрически системи в опасни зони, предимно за нефтената и газовата индустрия, предлага услугите си като подизпълнител на индустриални партньори или държавни институции, развиващи проекти в областта на нефтената и газовата промишленост.
Валидна до: 13/04/2017

13.04.16.08 РУМЪНИЯ
Фирма предлага обучение и консултации в областта на подобряване на качеството и внедряване на метод Лин 6-Сигма за идентифициране и елиминиране на загубите в стопанската дейност. Фокусирани върху решаване на проблеми с високи ползи за организацията на клиента, услугите се предоставят, както вътрешно и така и в отворено обучение. Фирмата предлага дългосрочно партньорство с клиенти, въз основа на договор за услуга и подизпълнение.
Валидна до: 13/04/2017

13.04.16.09 РУСИЯ
Фирма, специализирана в доставяне на лекарско оборудване (за физиотерапия, рехабилитация, трудова терапия) търси производители на медицинска апаратура в Европа.
Валидна до: 13/04/2017

13.04.16.10 ТУРЦИЯ
Фирма, специализирана в производството на резервни части за текстилни машини, търси производители на текстил и производители на машини за текстил, както и подизпълнители.
Валидна до: 13/04/2017

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за включване в класацията на БТПП „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”
Крайният срок за участие в класирането или за реклама е 30 юни Още
Българо–ливански бизнес форум - на 25 април в БТПП
Предвиждат се двустранни срещи с представители на ливански фирми Още
Нови членове на Палатата
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага правила за данъчна прозрачност за многонационални дружества
Въвежда изисквания за публично отчитане за най-големите дружества, работещи в ЕС Още
EK обсъди ответни действия срещу САЩ и Канада заради продължаващите изисквания за визи за гражданите на някои страни от ЕС
Реципрочността в отмяната на визовия режим е принцип на общата визова политика на ЕС Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България ще подаде искане за дерогация от ДДС-директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на определени видове превозни средства
Потенциално положително въздействие едновременно върху стопанските субекти и върху приходната администрация Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България“
Очертани са етапите на развитие - от постигане на базова информационна сигурност до зряло информационно общество... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network