Брой 90 (347), 13-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДИАЛОГ С БИЗНЕСА

Публични консултации на ЕК относно модернизиране на инструментите за търговска защита


На 10 април 2013 г. ЕК приема два документа, които се отнасят до промени в прилаганите правила и практики относно инструментите за търговска защита (антидъмпингови и антисубсидийни мерки):

- Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно модернизиране на инструментите за търговска защита. Адаптиране на инструментите за търговска защита към сегашните нужди на европейската икономика;

-  Проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и  Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност.

Освен това ЕК е разработила следните четири проектонасоки:

  • ПРОЕКТОНАСОКИ ОТНОСНО ИНТЕРЕСА НА СЪЮЗА;
  • ПРОЕКТОНАСОКИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МАРЖА НА ПЕЧАЛБА, ИЗПОЛЗВАН ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МАРЖА НА ВРЕДАТА
  • ПРОЕКТОНАСОКИ ОТНОСНО ИЗБОРА НА ДЪРЖАВА АНАЛОГ
  • ПРОЕКТОНАСОКИ ОТНОСНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНИЯТА С ОГЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА МЕРКИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА МЕРКИТЕ.

Във връзка с горепосочените проектонасоки, ЕК провежда публични консултации, които ще приключат на 31 юли 2013 г.  ЕК желае да получи становища от компании, браншови организации, вносители, потребители, търговски съюзи/организации, организации на потребители, консултантски фирми и други заинтересовани лица относно представените проектонасоки. За целта те следва да попълнят въпросник, достъпен на следния адрес:

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=175

Всички изброени по-горе документи (Съобщение на ЕК, Проект на Регламент и четирите проектонасоки) са налични и на български език на посочения по-горе адрес.

Имайки предвид значението на инструментите за търговска защита за осигуряване на справедливи условия за търговия в международен план, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма препоръчва български компании и заинтересовани организации да участват в провежданите публични консултации относно изготвените от ЕК проектонасоки.

Необходимо е да се обърне внимание, че въпросникът следва да се попълни и изпрати в рамките на 90 минути - ако не се спази това ограничение, попълнената информация ще бъде изгубена. Поради това е препоръчително да се отговори предварително на въпросите, като впоследствие отговорите се копират в съответното поле на въпросника, непосредствено преди изпращането му.

За контакти:
Нина Христова, държ. експерт, дирекция "Външноикономическа политика", Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, тел.:  02 940 77 57, e-mail:  n.hristova@mee.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Български проекти ще бъдат представени пред инвеститори в Лихтенщайн
Предварително е заявен интерес към проекти в енергетиката, индустрията и информационните технологии Още
Британската компания “Cargo Planned Limited” планира дейност у нас
Компанията има фабрики за производство на бижута във Великобритания, Банкок и Китай Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Производствените предприятия задължително трябва да имат отчетни книги за дейности с отпадъци
ТПП - Стара Загора осигурява на предприятията пълен пакет от документи за водене на отчетност съгласно наредба № 2 от 22.01.2013 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Публични консултации на ЕК относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Очакват се становища от компании, браншови организации, вносители, потребители, търговски съюзи, организации на потребители, консултантски фирми Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ представя промените в програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Информационни дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Tри нови електронни услуги предлага НОИ
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Динамичният ефект на социалната и политическа нестабилност върху икономическата производителност: ролята на реформите*