Брой 90 (347), 13-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес сътрудничество от EEN


ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

13.05.13.01 КОРЕЯ
Корейски производител на бустер помпи и на помпи инвертори/контролери, използвани в дома, при водоснабдителните устройства, във фермите и промишлените предприятия, търси търговски посредници /агенти с изключителни права на представителност на местния пазар или на пазарите на съседните страни/, за да въведе продуктите в страните от ЕС.Кандидатите за партньори трябва да са фирми, които са в състояние да осигурят следпродажбено обслужване на клиента и които са добре запознати с начина на работа на продуктите. Фирмата се интересува също и от предлагане на ОЕМ услуги /производство на оригинално оборудване.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.02 ИЗРАЕЛ
Израелска фирма, специализирана в разработването и производството на ортопедични стяжки за крака като иновативно патентовано лечение на вродени деформации на краката при новородени, а именно Metatarsus Adductus и вродени изкривявания на краката, търси търговски посреднически услуги и възможности за джойнт венчър.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.03 ШВЕЦИЯ
Шведска фирма, оперираща като търговец на едро в скандинавските страни с основен фокус върху спорта и почивното дело със специална насоченост към конния спорт и рекреацията през свободното време, търси подизпълнители за производството на мрежи и юзди.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.04 ГЕРМАНИЯ
Немска фирма, специализирана в изработката на светлинна реклама /триизмерни букви, лога и емблеми от високо качество и художествена стойност с използването на LED фонове/ предлага услугите си като подизпълнител.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.05 ИСПАНИЯ
Испанска комуникационна и социално-медийна фирма, фокусирана върху предоставянето на консултантски услуги, обучение и управление, дигитални комуникации за други фирми, търси фирма със сходен предмет на дейност, за да предлага аутсорсинг или подизпълнителство в областта на дигиталните комуникации в Испания като от партньора се изисква опит на испанския пазар. Фирмата предлага и да бъде представител.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.06 ХЪРВАТСКА
Хърватска фирма, занимаваща се с търговия с напитки и хранителни стоки, търси търговско коопериране с агенти, дистрибутори и представители.
Валидна до:13/05/2014

13.05.13.07 ЛИТВА
Литовска фирма, специализирана в дистрибуцията на козметични продукти, предлага търговски посреднически услуги /агентство, представителство, дистрибуторство/ и би желала да дистрибутира тези продукти в Полша, Русия и в други европейски страни. Фирмата се интересува и от възможността за създаване на джойнт венчър.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.08 ХЪРВАТСКА
Средно хърватско предприятие, предлагащо каучукови и пластмасови продукти, търси дългосрочно търговско коопериране с надеждни дистрибутори от цяла Европа.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.09 УНГАРИЯ
Унгарска фирма, занимаваща се с производството на метални изделия и с металообработка, предлага подизпълнителство и логистични услуги в цяла Европа и извън нея.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.10 РУМЪНИЯ
Румънска фирма, със седалище в северозападната част на страната в близост до унгарската граница, се занимава с товарен пътен транспорт. С многогодишен опит в тази област, фирмата предлага услугите си като подизпълнител на чуждестранни компании със същия или сходен предмет на дейност.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.11 КОРЕЯ
Корейски производител на вътрешно и външно LED осветление търси търговски посредници /агенти и дистрибутори/. Фирмата се интересува и от предлагане на OEM услуга /производство на оригинално оборудване/.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.12 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Английска фирма, предлагаща услуги като агент и представител, специализирана в няколко сектора – енергетика, търговия на дребно и на едро, професионални услуги, транспорт и логистика, производство и строителство, предлага търговско представителство на европейски компании.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.13 РУМЪНИЯ
Учредена през 2002 г. румънска фирма, специализирана в областта на търговия на дребно в неспециализирани магазини, търгува предимно със строителни материали. Със своя богат на идеи екип и с желание да разшири бизнеса си, както и кръга на доставчиците си, фирмата търси чужди партньори, предимно производители на строителни материали, проявяващи интерес към дистрибутиране на продукцията си на румънския пазар.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.14 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Английска фирма, занимаваща се с он-лайн гейминг /електронни игри в он-лайн режим/, търси посредници в Източна Европа. Търсят се фирми в областта на електронните он-лайн игри, които да работят в областта на маркетинга, като такива, които създават  брандове и се занимават с разработване на стратегии и планиране, привличане и задържане на клиенти, както и с VІР управление и криейтив.
Валидна до: 13/05/2014

13.05.13.15 ХЪРВАТСКА
Хърватски производител предлага новопроектирана съвременна система на мобилни тоалетни и търси дистрибутори, инвеститори и възможности за джойнт венчър.
Валидна до: 13/05/2014

НОВИНИ ОТ БТПП
Български проекти ще бъдат представени пред инвеститори в Лихтенщайн
Предварително е заявен интерес към проекти в енергетиката, индустрията и информационните технологии Още
Британската компания “Cargo Planned Limited” планира дейност у нас
Компанията има фабрики за производство на бижута във Великобритания, Банкок и Китай Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Производствените предприятия задължително трябва да имат отчетни книги за дейности с отпадъци
ТПП - Стара Загора осигурява на предприятията пълен пакет от документи за водене на отчетност съгласно наредба № 2 от 22.01.2013 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Публични консултации на ЕК относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Очакват се становища от компании, браншови организации, вносители, потребители, търговски съюзи, организации на потребители, консултантски фирми Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ представя промените в програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Информационни дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Tри нови електронни услуги предлага НОИ
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Динамичният ефект на социалната и политическа нестабилност върху икономическата производителност: ролята на реформите*