Брой 90 (347), 13-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Производствените предприятия задължително трябва да имат отчетни книги за дейности с отпадъци


Търговско-промишлена палата - Стара Загора осигурява на предприятията пълен пакет от документи за водене на отчетност съгласно наредба № 2 от 22 януари 2013 г. Тя определя реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Наредбата изисква всички фирми, които имат производствена дейност, да водят задължително отчетни книги за дейности с отпадъци. При неизпълнение на разпоредбата санкциите са от 2000 до 10 000 лева.

Според чл. 4 на Наредбата, задължени лица за водене на отчетност са:

  • лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и административни сгради;
  • лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци;
  • лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;
  • лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци;
  • лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
  • организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО;
  • регионални сдружения за управление на отпадъци;
  • лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора предлага нужната специфична документация, а също и обучение за безпроблемното й водене и изпълнение на изискванията на нормативната уредба.

Фирмите могат да подават заявки на тел.: 042 626297, 088 2949919  или  имейл: sdimov@chambersz.com - Светлозар Димов.

НОВИНИ ОТ БТПП
Български проекти ще бъдат представени пред инвеститори в Лихтенщайн
Предварително е заявен интерес към проекти в енергетиката, индустрията и информационните технологии Още
Британската компания “Cargo Planned Limited” планира дейност у нас
Компанията има фабрики за производство на бижута във Великобритания, Банкок и Китай Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Производствените предприятия задължително трябва да имат отчетни книги за дейности с отпадъци
ТПП - Стара Загора осигурява на предприятията пълен пакет от документи за водене на отчетност съгласно наредба № 2 от 22.01.2013 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Публични консултации на ЕК относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Очакват се становища от компании, браншови организации, вносители, потребители, търговски съюзи, организации на потребители, консултантски фирми Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ представя промените в програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Информационни дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Tри нови електронни услуги предлага НОИ
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Динамичният ефект на социалната и политическа нестабилност върху икономическата производителност: ролята на реформите*