Брой 221 (1485), 17-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на МОТ относно определяне на минималната работна заплата


С проекта на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда, относно определяне на минималната работна заплата, може да се разглежда, като сериозна стъпка при въвеждането на международни трудови стандарти в областта на заплащането в националното законодателство.

Разпоредбите на Конвенцията доразвиват постановките на Конвенция № 26 на МОТ от 1928 г., относно установяването на методи за определяне на минималните заплати. България е ратифицирала Конвенция № 26 на МОТ през 1935 г. Препоръка на Административния съвет на Международното бюро по труда е, че Конвенция № 26 е сред инструментите, които вече не могат да бъдат напълно актуални, но остават релевантни в някои отношения. Именно поради тази отдалеченост във времето на Конвенция № 26 на МОТ относно установяването на методи за определяне на минималните заплати Комитетът на експертите препоръчва българското правителство да ратифицира Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата.

Относно чл. 3 на Конвенцията  до настоящия момент в националното трудово законодателство  не съществува изрична правна уредба, която да изброява критериите, въз основа на които Министерския съвет определя конкретния размер на минималната работна заплата. Едновременно с това следва да се отбележи, че в дългогодишната практика на преговорите  между социалните партньори в рамките на НСТС относно размерите на минималната работна заплата редовно се използват като аргументи в защита на конкретните позиции такива показатели като линия на бедност; необходимите средства за издръжка на член на домакинството; инфлационни процеси; производителност на труда; съотношение между минималната и средната работна заплата за страната и др. Допълнителна информация за критериите, които правителството използва при определяне на минималните заплати можем да извлечем от докладите, с които министъра на труда и социалната политика внася в Министерския съвет за приемане на  проект на постановление  за определяне на нов размер на минималната работна  заплата. 

Чрез  ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда се гарантира балансиране и предвидимост в ръста на МРЗ. По силата на конвенцията промяната ще се прави на база на редица важни социално-икономически критерии, като инфлация, производителност на труда, заетост, динамика на брутния вътрешен продукт (БВП) и др.

Чрез  ратифициране на Конвенция № 131 на МОТ ще бъде изпълнена обща  цел на правителство, синдикати и работодатели, в отговор  на специфични препоръки от Съвета на ЕС  за създаването на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Анализите на нормите на българското трудово законодателство, както и многогодишната  ни практика, сочат че те отговарят на основните задължения, които произтичат за страната от ратификацията на Конвенция № 131.

Лице за контакт: Теменужка Златанова - началник отдел " Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика, дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика", тел. 02/8119513, ел. поща:tzlatanova@mlsp.government.bg

 

 

Дата на откриване: 16.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 16.12.2017 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП ще бъдат представени възможностите за участие в „Балкански базар" в Индия
Базарът е планиран за март 2018 г. , в градовете Делхи и Чандигар Още
БТПП подготвя “Календар на панаирите и изложбите в България 2018”
Заинтересованите фирми могат да включат в изданието свои събития и реклами Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кюстендилската ТПП организира поредица от обучения
За изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновативност на МСП от трансграничен регион България-Македония Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Прегрява ли икономиката?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
3 млрд. лв. вече не са в касите на фирмите след проверките на НАП
Компаниите с големи касови наличности могат да признаят грешките си до края на годината Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на МОТ относно определяне на минималната работна заплата
Сериозна стъпка при въвеждането на международни трудови стандарти в областта на заплащането в националното законодателство Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Резултати от Доклада на Българската академия на науките относно възможността за реализация на активите на АЕЦ „Белене“
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Специализирано изложение за български производители на вина, спиртни напитки и храни Sofia Wine & Spirit Fest 2017
1-3 декември 2017 г.,ЦУМ, София Още