Брой 181 (438), 18-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството.

Предлаганите с проекта промени се налагат поради развитието на информационните технологии, все по-честото прилагане на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане, географска отдалеченост на клонове, филиали и дъщерни дружества, и неосъвременените разпоредби на действащия в момента Закон за счетоводството (ЗСч), който изисква първичният счетоводен документ, засягащ само дейността на предприятието, да съдържа име, фамилия и подпис на съставителя. Това изискване създава, както неудобство за предприятията, които трябва да създават документи на хартиен носител с подпис на лицето, което го е съставило, така и предпоставки за погрешни изводи от контролиращи органи за липса на задължителни реквизити и документална обоснованост на документи, създадени, предадени и съхранени в електронен вид.

Член 6, ал. 2 от Законопроекта за счетоводството позволява счетоводният документ да е електронен документ, когато са спазени изискванията на закона и на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Предлаганите промени в чл. 7 от ЗСч, отнасящи се само за счетоводни документи, засягащи дейността на предприятието и създадени за вътрешно ползване, предвиждат подписа на съставителя на документите при използване на автоматизирани информационни системи да се замени с идентификатор. Идентификаторът представлява кодиране на информацията за съставителя на документа и го идентифицира по неоспорим начин, като освобождава предприятията от регистриране на електронни подписи за целия си персонал при работа с автоматизирани управленски и счетоводни системи.

Въз връзка с тези допълнения в § 1 от допълнителните разпоредби се дава легална дефиниция на понятието „цифров или друг идентификатор”.

Обществените консултации продължават до 1 октомври 2013 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП бе домакин на Българо-китайски бизнес форум
Съществува потенциал за разширяване на българския износ на фармацевтични и медицински продукти за Китай Още
Президентът Росен Плевнелиев: В икономиката нямаме нужда от експерименти
Дискусия „Диалог с гражданите“, инициирана от президента, се състоя в Централния военен клуб в София и бе посветена на състоянието на пазарната икономика в България Още
Проект "Linked2Media" за подобряване на маркетинговата стратегия на МСП
Иновативна платформа за наблюдение на трендовете на фирмената репутация в популярните социални мрежи и други уеб-сайтове Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Визита на посланика на Беларус в Бургаската палата
Като перспективни области за сътрудничество бяха очертани туризъм, машиностроене, приборостроене, нефтена промишленост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите: До края на месеца очакваме реакция на ЕК за запазване на намалената акцизна ставка на природния газ, ползван като гориво
В ЕС има няколко държави, които ползват такава намалена акцизна ставка, сред тях са Италия, Португалия и Белгия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
За счетоводни документи, засягащи дейността на предприятието и създадени за вътрешно ползване, се предвижда подписът на съставителя на документите да се замени с идентификатор Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нови мерки за възстановяване на доверието в LIBOR и EURIBOR
С новите правила референтните показатели ще станат по-стабилни и надеждни Още