Брой 181 (438), 18-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Министерство на финансите: До края на месеца очакваме реакция на ЕК за запазване на намалената акцизна ставка на природния газ, ползван като гориво


„До края на този месец очакваме писмо от Европейската комисия по искането на Министерството на финансите от 8 август т. г. за запазване на намалената акцизна ставка на природния газ, ползван като моторно гориво, от 0,85 лв. за 1 гигаджаул, за да не се въведе от 1 януари 2014 г. минималната ставка за ЕС по евродирективата за природния газ" - това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на презентацията си за представяне на проектите за промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и в Закона за ДДС (ЗДДС). Искането е добре мотивирано и Министерство на финансите се надява да получи положително решение по този въпрос за срок от 6 години - от 01.01.2014 г. до 31.12.2019 година. В Европейския съюз има няколко държави, които ползват такава намалена акцизна ставка, сред тях са Италия, Португалия и Белгия.

Людмила Петкова разясни подробно и схемата за предоставяне на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство", която ще се прилага за земеделските производители чрез предоставяне на ваучери за гориво за сумата от 70 млн. лв. през 2014 година. Схемата е одобрена през декември 2011 г. от ЕК, но не е прилагана. Нашата страна иска удължаване на срока на действието й до 31.12.2014 година. По данни на Министерството на земеделието и храните се предвижда от тази мярка да могат да се възползват 75 000 земеделски производители. Заместник-министър Петкова обясни подробно механизма за прилагане на тази схема, кои земеделци могат да се възползват от нея, как ще се разпределят ваучерите и как ще се отчита реалното потребление на гориво, за което се ползва държавната помощ.

В промените на ЗАДС са предвидени и предложения за намаляване на административната тежест за бизнеса. Предлага се малките винопроизводители, в случаите когато изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател на територията на страната, също да прилагат режим отложено плащане на акциз, като стоките да не се придружават с електронен административен документ. Предлага се предоставянето на обезпечения при режим отложено плащане на акциз да бъде по реда на ДОПК, а не по реда на митническото законодателство. По този начин се прекратява съществуващата практика за свръхобезпеченост на задълженията за акциз, водеща до значителни разходи за бизнеса. Подробностите от презентацията по промените в ЗАДС и примери.

По отношение на предлаганите промени в ЗДДС заместник-министър Петкова уточни, че те се правят за въвеждане на специалния режим "Касова отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си. За фирмите, които ще прилагат специалния режим "Касова отчетност на ДДС", данъкът по доставките в обхвата на режима става изискуем на датата на получаване на плащането по доставката (пълно или частично). МФ предвижда 220 000 фирми да се възползват от тази отчетност на ДДС. Останалите промени в ЗДДС са свързани с привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на ЕС - Директива 2006/112/ЕО и практиката на Съда на ЕС, както и за въвеждането на Дерогация от Директива 2006/112/ЕО, касаеща отношенията на България и Румъния при съвместната им работа на Дунав мост II. Презентация и примери.

Проектите на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на двата закона вече са публикувани на Интернет страницата на Министерството на финансите в категория „Проекти на нормативни актове".

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП бе домакин на Българо-китайски бизнес форум
Съществува потенциал за разширяване на българския износ на фармацевтични и медицински продукти за Китай Още
Президентът Росен Плевнелиев: В икономиката нямаме нужда от експерименти
Дискусия „Диалог с гражданите“, инициирана от президента, се състоя в Централния военен клуб в София и бе посветена на състоянието на пазарната икономика в България Още
Проект "Linked2Media" за подобряване на маркетинговата стратегия на МСП
Иновативна платформа за наблюдение на трендовете на фирмената репутация в популярните социални мрежи и други уеб-сайтове Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Визита на посланика на Беларус в Бургаската палата
Като перспективни области за сътрудничество бяха очертани туризъм, машиностроене, приборостроене, нефтена промишленост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите: До края на месеца очакваме реакция на ЕК за запазване на намалената акцизна ставка на природния газ, ползван като гориво
В ЕС има няколко държави, които ползват такава намалена акцизна ставка, сред тях са Италия, Португалия и Белгия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
За счетоводни документи, засягащи дейността на предприятието и създадени за вътрешно ползване, се предвижда подписът на съставителя на документите да се замени с идентификатор Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нови мерки за възстановяване на доверието в LIBOR и EURIBOR
С новите правила референтните показатели ще станат по-стабилни и надеждни Още