Брой 38 (1797), 22-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите


С предлаганите в настоящия законопроект изменения и допълнения на Закона за концесиите (ЗК) се цели създаването на специална цялостна уредба на концесиите за услуга с обект морски плаж. Крайбрежната плажна ивица, част от която са морските плажове, е изключителна държавна собственост, съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България. Морският плаж е специфичен обект - основа на летния туризъм и с изключително висок обществен интерес, поради което за тези обекти - изключителна държавна собственост, цялостната уредба трябва да е в специален закон, а не разпокъсано в общ закон и специален закон, както е нормативно уредено сега.

С промените се цели и преодоляване на законодателната празнота и уреждане на преходните периоди, в които е прието решение за откриване по реда на отменената глава втора "а" от ЗУЧК за предоставяне на концесии за морски плажове до влизането в сила на този закон, респективно до влизане в сила на ЗК.

Стабилността и ефективността на предлаганата промяна в нормативната уредба ще създаде трайна бизнес среда и е предпоставка за увеличаване на инвестициите в сектора.

Дата на откриване: 20.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 06.3.2019 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП - сред официалните гости по време на ХХ-я юбилеен панаир на НТБГ
Продължава над 100-годишното сътрудничество на палатата и гимназията за развитие на предприемачески умения Още
В БТПП представиха възможности за финансиране на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
И по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ Още
БТПП подготвя посещение на бизнес делегация до Люксембург, 3-4 април 2019 г.
Бизнес форум с двустранни срещи, посещение на фирми... Още
Покана за участие в Трета регионална среща в областта на телекомуникациите и технологиите
7 март 2019 г., София Хотел Балкан Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучителен семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи”
14 - 17 май 2019 г. в Университета по хранителни технологии, Пловдив Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите
Промяната ще върне стария ред за концесиониране на морските плажове Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Първа демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в сферата на дружественото право
Дружественото право на ЕС има богата уредба и регулира множество области... Още
Прeпоръки на Патентното ведомство на Република България във връзка с Брекзит