Брой 38 (1797), 22-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в сферата на дружественото право


Във връзка с процеса по оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз /ЕС/ Министерството на правосъдието на Република България предоставя информация за очакваните последици в сферата на дружественото право, както следва:

Дружественото право на ЕС има богата уредба и регулира множество области, което значително улеснява функционирането на вътрешния пазар. То обхваща четиринадесет дружествени директиви, които въвеждат минимални стандарти за националните дружества по отношение на следните въпроси:

  • Учредяване на акционерни дружества и поддържане и промяната на техния капитал;
  • Упражняване на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар;
  • Сливане или разделяне на акционерни дружества;
  • Взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри;
  • Гаранции, които се изискват в държавите членки за дружествата за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни;
  • Еднолични дружества с ограничена отговорност;
  • Изисквания за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава;
  • Защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал;
  • Счетоводни въпроси и др.

Към настоящия момент дружествените директиви са въведени в националните законодателства на държавите членки, но след оттеглянето си от ЕС е възможно Обединеното кралство да промени националното си законодателство в тази сфера.

Посредством регламенти са създадени три европейски дружествени форми /Европейско дружество, Европейско кооперативно дружество /SCE/ и Европейско обединение по икономически интереси/. Те се признават за правни субекти в рамките на целия ЕС и съществуват съвместно с националните дружества. На територията на република България има регистрирани две Европейски обединения по икономически интереси и Европейски кооперативни дружества. В посочените Европейски обединения по икономически интереси и Европейски кооперативни дружества няма участие на дружества от Обединеното кралство.

След оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, европейското законодателство относно оповестяването, учредяването, поддържането и изменението на капитала и презграничните сливания вече няма да се прилага за Обединеното кралство и ще важат националните му норми. Бизнес регистърът на Обединеното кралство вече няма да бъде свързан към Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите /BRIS/, а чрез европейския портал за електронно правосъдие вече няма да има достъп до информация за дружествата от Обединеното кралство.

От друга страна, на международно ниво в областта на дружественото право няма актове, които да създават задължителна правна рамка за регулиране на тази материя и свързаните с нея отношения.

Известие на ЕК до заинтересованите лица от 21 ноември 2017 г., във връзка с отражението върху европейското дружествено право на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС  ТУК.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП - сред официалните гости по време на ХХ-я юбилеен панаир на НТБГ
Продължава над 100-годишното сътрудничество на палатата и гимназията за развитие на предприемачески умения Още
В БТПП представиха възможности за финансиране на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
И по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ Още
БТПП подготвя посещение на бизнес делегация до Люксембург, 3-4 април 2019 г.
Бизнес форум с двустранни срещи, посещение на фирми... Още
Покана за участие в Трета регионална среща в областта на телекомуникациите и технологиите
7 март 2019 г., София Хотел Балкан Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучителен семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи”
14 - 17 май 2019 г. в Университета по хранителни технологии, Пловдив Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите
Промяната ще върне стария ред за концесиониране на морските плажове Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Първа демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в сферата на дружественото право
Дружественото право на ЕС има богата уредба и регулира множество области... Още
Прeпоръки на Патентното ведомство на Република България във връзка с Брекзит