Брой 37 (2292), 23-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск

Във връзка с кризата около разпространението на COVID-19, Европейската комисия предприе редица мерки за временно изменение на правилата, приложими към държавната помощ. На 20 март 2020 г. Комисията публикува Временна рамка за мерките за държавната помощ в подкрепа на икономиката във връзка с разпространението на COVID-19, в която се съдържа и елемент, свързан с краткосрочното застраховане на експортни кредити, а на 28 март 2020 г. бе публикувано Съобщение, с което се посочва, че за периода от 27 март 2020 г. до края на 2020 г. Европейската комисия ще разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове, като временно непродаваеми/непазарни. На 28 януари 2021 г. бе публикувано Петото изменение на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката , с което се удължава до 31 декември 2021 г. срокът, в който всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове, се считат като временно непродаваеми.

Във връзка с Петото изменение на Временната рамка на Комисията от 28 януари 2021 г. и удължаването на срока й до 31 декември 2021 г. следва да се направи и съответната промяна в срока, посочен в забележката в края на Приложението към ПМС № 124, като срокът бъде удължен до 31 декември 2021 г., в съответствие със срока, заложен във Временната рамка на Комисията. Тази промяна се въвежда с предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г.

Предложения и мнения следва да бъдат изпращани на електронна поща: B.mihailov@mi.government.bg в срок не по-късно от 30 дни от публикуването на проекта на нормативен акт.

Свързани документи:

Проект на ПМС

Проект на доклад от министъра на икономиката до МС

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Въвеждането на мандатност на директорите на образователни институции – отклонение от традициите на българското образование
Ненужно ограничение и загуба на ценен капитал, без предварителна оценка на въздействието Още
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Електронен бизнес сертификат за успешни малки и средни предприятия Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерство на икономиката: Още близо 18 млн. лв. безвъзмездни средства са изплатени на микро и малки компании по ОПИК
Само за последната седмица българският бизнес е подпомогнат с над 27 млн. лв. по различни процедури Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект „България – Русия: многопланово регионално партньорство“
Инициатива на Центъра на промишлеността, Националното туристическо представителство и Българския културен институт в Москва Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До 1 март работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 г.
Справките могат да бъдат подадени чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск
По Закона за експортното застраховане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Възможност за присъединяване към „Доброволна инициатива за насърчаване на зеленото потребление“
Инициативата е отворена за участие на представители на всички сектори на икономиката, с изключение на тези от хранителния сектор Още
Този месец започват първите покани за кандидатстване по научната програмата „Хоризонт Европа“
Първата покана ще бъде обявена на 25 февруари - за субсидии за начинаещи изследователи Още