Брой 37 (2292), 23-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект „България – Русия: многопланово регионално партньорство“


Центърът на промишлеността на Република България в Москва, Националното туристическо представителство на Република България в РФ и Българският културен институт в Москва инициират съвместен проект: „България – Русия: многопланово регионално партньорство“. Условията на продължителна пандемия, причинена от COVID-19, в която светът живее вече повече от година, доведоха до сериозни промени в начина на живот, дейност, комуникации във всички сфери. Негативните ефекти са факт – сериозни търговски загуби на бизнеса, срив на туризма, преустановяване на традиционния начин на общуване и дейност в сферата на културата.

В създалата се неблагоприятна обстановка осезателна е необходимостта от координирани съвместни действия за активизиране и ускоряване на информационния обмен чрез включване на повече заинтересовани участници от руска и българска страна – задгранични икономически, туристически, културни представителства, регионални български и руски администрации, общински структури, търговско-промишлени палати, отраслови асоциации, стопански субекти и др. Засилва се потребността от реален диалог „на живо“ за възстановяване на търговско-икономическите, туристическите отношения, културните връзки.

Целта на съвместната инициатива, Проекта „България – Русия: многопланово регионално партньорство“, е да се окаже съдействие на българските организации, на отрасли и компании, засегнати от кризата, които работят на руския пазар или имат интерес към установяване на контакти с руски партньори. Проектът ще помогне за ефективно възстановяване на дейността им и преминаване към по-нататъшно развитие на двустранните партньорски отношения във формат и активности, отговарящи на новите реалности. Проектът цели системно запознаване на заинтересованите структури, компании от България и Русия с добри производствени, търговски, туристически практики, повишаване на експортната култура, трансфер на знания и технологии, адаптиране на стоките и услугите към изискванията на новото време, към нуждите на българския и руския пазар, представяне специфичните качествени изисквания за отделни стокови групи, услуги и др. И всичко това в една динамична среда на културен обмен, в която ясно се отчита взаимната връзка между различните икономически отрасли, туризма и културата като основа за много планово партньорство.

Проектът предвижда:

 • Организиране на двустранни срещи съвместно с представители на федерални и регионални администрации и отраслови организации, търговско-промишлени палати, представители на бизнеса и заинтересовани структури на регионите на РФ, с цел установяване на конструктивен диалог и планиране на конкретни действия, свързани с взаимноизгодно многопланово партньорство в областите на икономиката, туризма и културата.
 • Организиране на двустранни Бизнес форуми с участието на руски и български заинтересовани структури и компании, предоставящи възможност за презентации на различни проекти, компании, продукти и услуги пред заинтересовани потенциални партньори. Целта е разкриване на допълнителни възможности за насърчаване на търговското, индустриално сътрудничество между български структури и компании и техни руски партньори, засилване на партньорството в областта на туризма, връзките в сферата на културата.
 • Организиране на съпътстващи културни мероприятия, които да допълват и обогатяват двустранните българо-руски срещи и форуми.
 • Издаване и разпространение на информационен бюлетин на български и руски език с презентиране на теми и участници в проекта.

Проектът: „България – Русия: многопланово регионално партньорство“ ще стартира през месец април 2021 г. в он-лайн формат, като в бъдеще ще се използват различни форми на провеждане на събитията в зависимост от санитарно-епидемиологичните ограничителни мерки в България и Русия. Програмата за 2021 г. ще бъде публикувана на 10 март т.г. на сайта на Центъра на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБ) www.cprb.ru .

Организаторите се обръщат към всички заинтересовани с предложение за участие в Проекта „България – Русия: много планово регионално партньорство“, а информацията да се разпространи сред всички, които имат интерес да активизират контактите си на руския пазар или да намерят нови партньори. Желаещите е необходимо да изпратят потвърждение до 05 март т.г. за присъединяване към проекта, включително и в първото мероприятие през месец април 2021 г.

За тази цел е необходимо да попълните онлайн анкета по следващите линкове:

https://forms.gle/xFCVpJbYKjLpmX2J7  (на български език) или

https://forms.gle/ZWmwAohp6Ht7UZ5Z9  (на руски език)

Въпроси, свързани с попълване на анкетите и участие в проекта, да се изпращат на E-mail: project2021@cprb.ru

За уточняваща информация, въпроси и предложения контактната информация е:

 • По въпросите на икономическото сътрудничество:
  Йордан Ласков – главен експерт в ЦПРБ
  Тел: +7 495 726 58 28
  Моб. тел.: +7 903 779 63 72
  Email: lasskov@cprb.ru
  Сайт: www.cprb.ru
 • По въпросите на сътрудничество в областта на туризма:
  Катя Жекова
  Аташе по туризма, първи секретар в Посолството на Република България
  Национално туристическо представителство на Република България в РФ
  Моб. тел.: +7 925 358 00 38
  Email: k.zhekova@tourism.government.bg
  kzhekova@yandex.ru
  Сайт: www.tourism.government.bg
 • По въпросите на културното сътрудничество:
  Буряна Ангелакиева
  Директор на Българския културен институт в Москва,
  Съветник на Посолството на Република България в Руската федерация
  Моб. тел.: +7 963 632 13 11
  Email: angelakieva@list.ru
  Сайт: https://bci-russia.ru

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Въвеждането на мандатност на директорите на образователни институции – отклонение от традициите на българското образование
Ненужно ограничение и загуба на ценен капитал, без предварителна оценка на въздействието Още
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Електронен бизнес сертификат за успешни малки и средни предприятия Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерство на икономиката: Още близо 18 млн. лв. безвъзмездни средства са изплатени на микро и малки компании по ОПИК
Само за последната седмица българският бизнес е подпомогнат с над 27 млн. лв. по различни процедури Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект „България – Русия: многопланово регионално партньорство“
Инициатива на Центъра на промишлеността, Националното туристическо представителство и Българския културен институт в Москва Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До 1 март работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 г.
Справките могат да бъдат подадени чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск
По Закона за експортното застраховане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Възможност за присъединяване към „Доброволна инициатива за насърчаване на зеленото потребление“
Инициативата е отворена за участие на представители на всички сектори на икономиката, с изключение на тези от хранителния сектор Още
Този месец започват първите покани за кандидатстване по научната програмата „Хоризонт Европа“
Първата покана ще бъде обявена на 25 февруари - за субсидии за начинаещи изследователи Още