Брой 139 (1650), 24-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (ЗИД на КЗ) се предлага от Министерство на финансите във връзка с необходимостта от въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти. Директивата отмени Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество, като преработи и доразви уредбата за разпространението на застрахователни продукти, както на равнище на застрахователното посредничеството, така и на равнище на прякото предлагане на застрахователни продукти от самите застрахователи. Предложеното изменение и допълнение на Кодекса за застраховането има за цел да повиши гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги при сключване и изпълнение на застрахователни договори. С проекта на ЗИД на КЗ се предвиждат и отделни промени във връзка с прилагането на изисквания на Директива (ЕС) 2016/2341 относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване,  Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.

Отговорна дирекция: "Регулация на финансовите пазари", Министерство на финансите
E-mai M.R.Dimitrova@minfin.bg ; r.guerova@minfin.bg ; p.tomova@minfin.bg

 

Дата на откриване: 23.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.8.2018 г.
НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР с призив поправките в Закона за енергетиката да влязат в сила незабавно
Предстояща търговска мисия в Япония през ноември 2018 г.
В контекста на очакваното влизане в сила на Споразумението за икономическо партньорство ЕС - Япония Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
CEE Blocк София ще събере топ политици и водещи международни компании на стратегически форум в София Тех Парк
25-26 октомври 2018 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
За хармонизираните стандарти и оценяването на съответствието на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR)
Пояснения на Българския институт за стандартизация Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Проведоха се едни от най-посещаваните и известни търговски панаири NRA Show 2018 и IFT 2018 в САЩ
Изложения за ресторантьорски и нови хранителни технологии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Брексит: Европейската комисия публикува съобщение относно подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС