Брой 184 (1942), 26-09-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите


Информация за развитието на предоставяните ВиК услуги в страната, техните цени и други данни ще съдържат Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на Асоциациите по ВиК и ВиК операторите.

Системата ще осигурява още публичен достъп до информация за основни показатели, одобрени в бизнес плановете на ВиК операторите, сред които и тези за намаляване на загубите на вода. В нея ще се вписват още базови данни за населените места, административни граници, водни обекти, растерни данни, транспортна инфраструктура, специализирани данни съгласно Закона за водите, както и проекти за планиране и развитие.

В регистъра ще се съдържа информация за общините в асоциациите и обслужваното население, документи от общи събрания, както и решения на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Достъпът до публичната информация в системата и регистъра ще се осъществява чрез интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектонаредбата е разработена в изпълнение на изискването за приемане на подзаконов нормативен акт за детайлизиране на уредбата в Закона за водите. Така ще се уредят условията и редът за създаване и поддържане на системата, необходимите за това обществени отношения, както и механизъм за поддържане на актуална и публично достъпна информация за развитието на ВиК услугите в страната и други. С приемането и прилагането й ще се осигури прозрачност при предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги в страната.

Проектът на наредбата и мотивите към нея могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция "Проекти на нормативни актове" и в Портала за обществени консултации.

НОВИНИ ОТ БТПП
Голяма бизнес делегация от района на Иракски Кюрдистан посети БТПП
Проведоха се множество разговори между компании от двете страни в области от взаимен интерес Още
Среща с търговския съветник към Посолството на Китайската Народна Република
Обсъждане на бизнес участия в международни търговски изложения и панаири Още
GS1 България на Bulgarian Digital Week
На 27 септември, в рамките на Международния технически панаир - Пловдив Още
Включете се в проучване на ЕВРОПАЛАТИ
Относно пречките пред трансграничния бизнес в рамките на Единния пазар на ЕС Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Най-честите причини за инциденти на строителни обекти
Според направените анализи от Главна инспекция по труда в голямата си част тези инциденти са били напълно предотвратими Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите
КОНКУРСИ
Златни медали за 39 експоната на Международния технически панаир в Пловдив
Най-много отличия в категория „Електроника, електротехника, роботика, информационни технологии и телекомуникации“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нант получи приза „Европейска столица на иновациите“ за 2019 г.
Процъфтяваща общност от стартиращи предприятия и предприятия в областта на цифровите технологии Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство