Брой 62 (1574), 29-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПМС за изменение и допълнение Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувано ПМС за изменение и допълнение Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя. С промените в Наредбата текстовете й се привеждат в съответствие с измененията в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), в сила от 22 декември 2017 г.

Определя се и процедурата за извършване на проверки и изплащане на вземания на работниците и служителите, на които трудовото правоотношение е било прекратено преди повече от три месеца от влизане в сила на промените в ЗГВРСНР. По този начин се осигурява изпълнението § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, който е в сила от  16 февруари 2018 г.

С промените се гарантират правата на работниците и служителите с прекратени трудови правоотношения след 31 януари 2015 г.

Дата на откриване: 27.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.4.2018 г.

Добави коментар


 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможностите за инвестиции и правене на бизнес в България бяха представени пред корейски компании
По време на бизнес форум в София Още
В БТПП се проведе среща с посланика на Нова Зеландия
Очаква се стартиране на преговорите за Споразумение за свободна търговия ЕС - Нова Зеландия Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През март бизнес климатът се подобрява в строителството и търговията
Влошаване в сектора на услугите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПМС за изменение и допълнение Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 100 000 души са участвали в проекти, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през 2017 г.
Голяма част от хората, участвали в мерки за заетост, продължават да работят и след субсидирания период Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Ниски такси за преводите в евро в целия ЕС и по-прозрачно конвертиране на валута
Съществуващите прекомерни такси са пречка пред единния пазар Още