Брой 62 (1574), 29-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: През март бизнес климатът се подобрява в строителството и търговията


През март показателят на бизнес климата се повишава с 0.7 пункта спрямо февруари благодарение на подобряването на средата в строителството и търговията, съобщи днес Националният статистически институт. В индустрията ситуацията е без промяна, а в услугите се влошава. 

Промишленост
Промишлените предприемачи смятат, че производствената активност е понижена, а очакванията им за дейността през следващите три месеца леко се влошават.
Основният фактор, затрудняващ предприятията, продължава да е несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното му влияние.

Строителство
В сектора бизнес климатът се подобрява с 1.2 пункта, което се дължи на оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на компаниите им през следващите шест месеца.
Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за дейността през следващите три месеца.
Основна пречка, ограничаваща бизнеса, също е несигурната икономическа среда, но в последния месец се наблюдава намаление на негативното й въздействие. Конкуренцията в бранша е втора по значимост пречка, а на трето място строителните предприемачи посочват недостига на работна ръка.

Търговия на дребно
Стопанската конюнктура в търговията на дребно се подобрява с 3.2 пункта за месец в резултат на оптимистичните очаквания на търговците за следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците от външния пазар през следващите три месеца се подобряват.
Конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на търговците.

Услуги
По-резервираните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията влошиха бизнес климата в сектора с 1.4 пункта. Според тях търсенето на услуги намалява, но очакванията им са това да се промени през следващите три месеца. Най-големите им трудности идват от конкуренцията в бранша и несигурната среда.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможностите за инвестиции и правене на бизнес в България бяха представени пред корейски компании
По време на бизнес форум в София Още
В БТПП се проведе среща с посланика на Нова Зеландия
Очаква се стартиране на преговорите за Споразумение за свободна търговия ЕС - Нова Зеландия Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През март бизнес климатът се подобрява в строителството и търговията
Влошаване в сектора на услугите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПМС за изменение и допълнение Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 100 000 души са участвали в проекти, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през 2017 г.
Голяма част от хората, участвали в мерки за заетост, продължават да работят и след субсидирания период Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Ниски такси за преводите в евро в целия ЕС и по-прозрачно конвертиране на валута
Съществуващите прекомерни такси са пречка пред единния пазар Още