Брой 211 (1475), 03-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Национална програма за безопасност и здраве при работа (НП БЗР) 2018-2020 година


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Национална програма за безопасност и здраве при работа (НП БЗР) 2018-2020 година. Чрез проекта Правителството на Република България определя своите цели и приоритети в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Очертани са ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. за осигуряване на благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Програмата доразвива приоритетите от Стратегията за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г. и следва насоките за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г. и Съобщението на Комисията „По-безопасен и по-здравословен труд за всички - модернизиране на законодателството и политиките в областта на безопасността и здравето при работа“ (COM(2017)12), където темата за безопасността и здравето при работа е поставена в основата на  качеството и производителността на труда.

Проектът се състои от две части.

Първата част показва състоянието, тенденциите и основните предизвикателства пред политиката, които определят и основните акценти в развитието на дейността по безопасност и здраве при работа през периода 2018-2020 г.

Стратегическата цел на НПБЗР 2018-2020 г.е: „Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на всеки работещ и на всяко работно място“.

За постигане на основната цел на програмата ще се реализират мерки в следните приоритетни области:

  1. Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
  2. Превенция на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място;
  3. Превенция на свързаните с работата заболявания и трудовите злополуки.

Втората част на проекта е представена в табличен вид с мерките и дейностите, структурирани в съответствие с определените основни приоритетни области.

 Изпълнението на мерките по приоритетите на програмата ще допринесе за намаляване на:

  • степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите;
  • размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна неработоспособност;
  • броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда, или поради преждевременно пенсиониране или инвалидизиране;
  • загубеното производствено време, непроизведената продукция и неизвършените услуги, като следствие от трудова злополука.
  • осигурителната и застрахователната тежест и др.

Обществените  консултации са отворени до 2 декември 2017 г.  Лице за контакт: Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.: 02 9870544; 02 8119539; ел. поща: petkova@mlsp.government.bg

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации проведоха среща с ръководството на БСП
Няма съгласие между БСП и работодателските организации по въпроса за клас „прослужено време“ Още
БТПП организира Фестивал на сладките и тестени изкушения „СОФИЯ ДЕСЕРТ ФЕСТ”
24 – 26 ноември 2017 г. , гр. София, ЦУМ Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представиха иновативен проект в Бургаската търговско-промишлена палата
Професионално партньорство между банка, архитект и строител за комплексно обслужване по изграждането на еднофамилни къщи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
47 конкурсни сесии са отворени по програма Хоризонт 2020
За последния, тригодишен програмен период 2018-2020 Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Национална програма за безопасност и здраве при работа (НП БЗР) 2018-2020 година
Очертани са ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Президентът на Швейцария Дорис Лойтхард: Проектът ДОМИНО е истинска история на успеха
Проектът ДОМИНО е изключително успешен – в него участват 32 професионални гимназии. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Развитието на индийската бижутерийна индустрия и възможностите за бизнес пред българските компании в тази сфера
Разрешено е 100% чуждестранно участие в този сектор Още