Брой 62 (822), 31-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 –2020 г.


Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. отразява волята и вижданията на правителството за превенция и противодействие на корупцията. Тя е основана на разбирането, че корупцията е основна заплаха за демокрацията в България. 

Необходимостта от приемане на нова антикорупционна стратегия е обусловена преди всичко от очакванията на българското общество за постигане на осезаеми резултати в борбата с корупцията. Тя е подчертана изрично в Доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от януари 2015 г. и е предвидена като мярка в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.

Стратегията се фокусира върху онези ключови мерки, прилагането на които може да има по-решителен антикорупционен ефект. Водещ приоритет е противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Акцент в стратегията е предложената реформа на институционалната рамка в областта на превенцията и противодействието на корупцията, насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между съществуващите органи и звена. В същото време е отчетена необходимостта от ангажирането на независими, компетентни и почтени личности в антикорупционните институции, без които никоя институционална система не би могла да гарантира сама по себе си необходимата ефективност. 

Стратегията отчита ключовото значение на политиките в други сфери, които имат цялостно влияние върху противодействието на корупцията, а именно: съдебната реформа, административната реформа, електронното управление и обществените поръчки. Успешното реализиране на тези политики ще създаде благоприятна среда за ограничаване на корупционните практики.

Настоящата стратегия цели до 2020 г. България да се превърне в държава, в която дребната корупция е ограничена в значителна степен до средните за Европейския съюз равнища, корупцията по високите етажи не остава безнаказана, антикорупционните институции работят ефективно и имат реален превантивен ефект върху корупционните прояви, а възприятията и опитът на граждани и фирми за нивата на корупцията в България са намалени в значителна степен. 

Стратегията съдържа конкретни мерки в 6 приоритетни области:

1. Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена

2. Противодействие на корупцията по високите етажи на властта

3. Противодействие на политическата корупция с акцент върху „изборната корупция“ 

4. Превенция и противодействие на корупцията в МВР и органите на съдебната власт

5. Освобождаване на гражданите от дребната корупция 

6. Създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията.

Обществените консултации продължават до 13 април 2015 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП отличи победителите в конкурса за иновативна фирма и проект
В категорията „Най-успешна иновативна фирма“ на първо място бе класирана „Мобайл Системс“ ООД Още
Среща с посланика на Лаос
Посланикът информира за устойчиво икономическо развитие на страната и ръст на туристите Още
Украинска компания, производител на пречистватели за въздух и вода, търси български партньори
Компанията проучва български производители на безалкохолни напитки и вода, плодове и зеленчуци.... Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Предложения на МТСП за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система
Възрастта за пенсия да започне да расте с 2 месеца на година, предвижда предложената схема Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж
Сред целите на Съвета е и подпомагането за промени в законодателството Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 –2020 г.
Необходимостта от приемане на нова стратегия е обусловена от очакванията на обществото за постигане на осезаеми резултати в борбата с корупцията Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК извършва предварителна проверка във връзка с публикации в медиите за изкупуване на компании в България от инвеститора LIC33
Проверката цели да установи на какъв етап е договарянето на придобивания на контролни дялове в дружества... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Финансови индекси: ЕП гласува правила за повече прозрачност
Референтните индекси са в основата на безброй финансови инструменти и често се използват и в търговски договори Още