Брой 62 (822), 31-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Предложения на МТСП за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система


Възрастта за пенсиониране на жените да расте с по 2 месеца на година до 2029 г., а след това с по 3 месеца до 2037 г. При мъжете се предвижда нарастването с 2 месеца годишно да е през 2016 и 2017 г., а от 2018 г. - с по 1 месец на година до 2029 г.
Това предлага МТСП за усъвършенстване на пенсионния модел - след три месеца консултации с представителите на работодателските организации, синдикатите и депутати.

При тази схема се предвижда през 2037 г. да се изравни на 65 г. възрастта за пенсиониране на мъжете и жените за третата, масова категория труд.

Предвижда се нарастване и на осигурителния стаж с по 2 месеца годишно до достигане през 2027 г. на 40 г. за мъжете и 37 г. за жените.

В случаите, когато не достига осигурителен стаж за пенсиониране мъжете и жените ще се пенсионират на 67 години като се повишава от 15 на 18 г. изискуемия стаж. това ще става плавно с по 3 месеца на година до 2027 г.

Сред предвидените над 30 мерки е и това да се завиши контролът по освидетелстване на хората с някаква степен на нетрудоспособност, съобщи вицепремиерът Ивайло Калфин. Този механизъм подлежи още на обсъждане със здравния министър. С него ще се уточни дали да се запазят сегашните ТЕЛК или да се заменят с други комисии. Предлага се обаче и НОИ да може да контролира документите за инвалидност, което в момента е невъзможно." Един път като тръгне фалшив документ, няма кой да го спре", обясни сегашната ситуация Калфин.

Той предлага още на хората с намалена трудоспособност да се дава процент нетрудоспособност, благодарение на който да се определя какво може да работи и какво- не съответният човек. логиката е тези хора да не бъдат изключени напълно от пазара на труда и от предложенията на бюрата по труда.

Калфин посочи, че не само през миналата година половината от пенсиониралите се са с инвалидни пенсии.

На уточнение подлежат и мерките в сектор "Сигурност", където в момента работещите, без администрацията, се пенсионират по-рано - средно 52 г. и 8 месеца за 2014 г. "Ще вървим към минимална възраст за пенсиониране. Сега няма изискване за възраст, а само за стаж от 27 г., от които 18 г. в системата", посочи вицепремиерът.

При другите категории се предлага също плавно увеличение на възрастта – при 1 категория за мъжете с по 2 месеца на година, а от 2030 г. - с по 3 месеца до достигането на 57-годишна възраст. При работещите в условията на 2 категория предложението е това нарастване да се прилага до достигането на 62 г. през 2037 г.

При жените увеличението се предвижда да е с по 4 месеца на година до достигането на възраст 57 г. при 1 категория и до 62 г. за втора категория през 2043 г.

Премахва се възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряването на повече от едно основание. В момента тази система действа за хората, които работят на повече от 1 трудов договор, но се смята, че това е дискриминационно спрямо другите и реално не действа, посочи Калфин.

Повишение на вноските за пенсията

Логиката на тези промени е да се намали огромната субсидираност на НОИ от бюджета, обясни вицепремиерът Ивайло Калфин. Така за период от 12 г. напред се предлага увеличение на вноската с 4.5 процентни пункта като през година се увеличава с 0.5 процентни пункта вноската за фонд "Пенсии", а на следващата година – с 0.2 пр.п вноската за фонд "Безработица".

За земеделските стопани и тютюнопроизводителите се предвижда допълнително от вече направеното увеличение на минималния осигурителен доход. Предлага се от 2016 г. плавно да се повишава този размер – на два пъти по 60 лв.. така от 300 лв. сумата първо ще нарасне на 360, а после на 420 лв., за да се изравни с минималния осигурителен доход за всички останали самоосигуряващи се.

Вицепремиерът Ивайло Калфин посочи, че към промените, направени вече през декември с цел да се увеличат приходите от осигуровки, сега се добавят и нови. Приетите изменения в края на годината по думите му вече давали резултат.

Мерките, които ще направят пенсиите адекватни

За да стане размерът на пенсиите адекватен, се предвижда индивидуалният коефициент при изчисляване размера на пенсията да се определя от 1 януари 2019 г. като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти.

От същата дата се предлага да отпаднат трите години по избор преди 1997 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент. Годината е определена според това откога НОИ има електронна система за данните на осигурените. Само за периода 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г. се предвижда да остане възможността за избор дали тези три години да бъдат включени при изчисляването на пенсията.

От 1 януари 2019 г. да отпадне максималният размер на новоотпусканите пенсии. От същата дата се предвижда да се повиши от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход на максималния размер на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г.

От 2017 г. се предвижда тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на всички пенсии – нови и вече отпуснати, да се изравни с така нареченото швейцарско правило до достигане на коефициент от 1.5 на сто. Швейцарското правило по принцип предвижда пенсиите да се актуализират с инфлацията. Така швейцарското правило става минимум за пенсиите, посочи Калфин. Според него тази промяна ще даде повече стабилност и перспектива за по-добър растеж на пенсиите.
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП отличи победителите в конкурса за иновативна фирма и проект
В категорията „Най-успешна иновативна фирма“ на първо място бе класирана „Мобайл Системс“ ООД Още
Среща с посланика на Лаос
Посланикът информира за устойчиво икономическо развитие на страната и ръст на туристите Още
Украинска компания, производител на пречистватели за въздух и вода, търси български партньори
Компанията проучва български производители на безалкохолни напитки и вода, плодове и зеленчуци.... Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Предложения на МТСП за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система
Възрастта за пенсия да започне да расте с 2 месеца на година, предвижда предложената схема Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж
Сред целите на Съвета е и подпомагането за промени в законодателството Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 –2020 г.
Необходимостта от приемане на нова стратегия е обусловена от очакванията на обществото за постигане на осезаеми резултати в борбата с корупцията Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК извършва предварителна проверка във връзка с публикации в медиите за изкупуване на компании в България от инвеститора LIC33
Проверката цели да установи на какъв етап е договарянето на придобивания на контролни дялове в дружества... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Финансови индекси: ЕП гласува правила за повече прозрачност
Референтните индекси са в основата на безброй финансови инструменти и често се използват и в търговски договори Още