Брой 102 (1860), 31-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. Като причини, които налагат приемането на документа, се посочва:  С измененията и допълненията на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.) се пристъпва към следващ етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия, като задължението на производителите на електрическа енергия, произвеждана от възобновяеми източници (ВИ) и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ВЕКП) да продават цялото произведено количество електрическа енергия на различните сегменти на организирания борсов пазар следва да се прилага и спрямо тези, с обща инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW. В тази връзка и за тази група производители отпада досега съществуващият модел на задължително изкупуване на произведената електрическа енергия от ВИ и от ВЕКП. На КЕВР са делегирани допълнителни правомощия, свързани с определянето на премии за електрическата енергия от ВИ и от ВЕКП, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 MW.

Дата на откриване: 29.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 12.6.2019 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите „Питагор“ за значим принос в развитието на българската наука
За 11-та поредна година Министерството на образованието и науката отличи български учени Още
БТПП участва в партньорска среща, посветена на социалния диалог в сектор дърводобив и дървообработване
С фокус реорганизиране на производството и управлението за устойчиво развитие на сектора Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Министър Петков: Близо 2400 безработни ще започнат работа по регионални програми за заетост
За целта са предвидени 8,8 млн. лв. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Фонд на фондовете подписа договор, чрез който високотехнологични компании могат да получат подкрепа от 1.5 до 7 млн. лв.
Общият бюджет на финансиране е 67 млн. лв. и ще бъде управляван от „Морнингсайд Хил“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува насоки относно свободното движение на нелични данни
Целта е потребителите и в частност МСП да разберат взаимодействието между новите разпоредби и Общия регламент относно защитата на данните Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция: Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България
4 юни в хотел ИнтерКонтинентал София от 10.00 до 12.00 часа Още
Покана за участие в черноморска конференция „Дигиталният свят – днес и утре“
10 юни 2019 г., гр. София, сграда „Джон Атанасов“, София Тех Парк Още