Брой 147 (404), 31-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки


На портала за обществени консултации на правителството е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Целта е процедурите по ЗОП да станат по-прозрачни и да се създаде възможност повече кандидати да участват в тях. При формирането на тази цел са взети предвид препоръката на Комисията 2003/361/ЕС за малките и средни предприятия и особено с препоръките за тяхното насърчаване и Препоръката на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012 – 2016 г., в която по отношение на АОП е препоръчано: „Да гарантира правилното прилагане на законодателството за обществените поръчки, като разшири ex ante контрола, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки с цел предотвратяване на нередности“.

Промените са в следните няколко насоки:

І. Мерки за намаляване на бюрократичната и административна тежест
ІІ. Мерки за облекчаване на малките, средни и новосъздадени предприятия при достъпа им до обществени поръчки
ІІІ. Прецизиране на дефиниции и процедурни правила , включително с цел насърчаване на конкуренцията и намаляване на административната тежест
ІV. Повишаване на нивото на административната експертиза
V. Контрол по изпълнението на договорите
VІ. Публичност и прозрачност
VІІ. Закрила на труда

Вашите мнения и препоръки може да изпращате и до заместник министър-председателя по икономическото развитие  – гр. София, ПК 1594, бул. "Дондуков" № 1 или на имейл: g.viteva@government.bg

Общественото обсъждане продължава до 7 август 2013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на интерес към участие в бизнес форум в Солун
Форумът се планира за 7 - 9 септември 2013 г., по време на Международния Солунски панаир Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за участие в безплатен семинар, организиран от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост
Тема: „Новият регламент на ЕС за борба с търговията с незаконно добития дървен материал” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на делегации от регионалните търговско-промишлени палати на Руската Федерация
Очакват се фирми – членове на Омска, Волгоградска, Череповецка, Уралска (Екатеринбургска) търговско-промишлени палати Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ публикува данни за демография на предприятията (към 31.12.2011 година)
С над 10 наети лица са само 9,5% от активните фирми у нас Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Целта е процедурите по ЗОП да станат по-прозрачни и да се създаде възможност повече кандидати да участват в тях Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Производството на електроенергия е намаляло с 12.3% през първото тримесечие на 2013 г.
Според Доклад за състоянието на енергетиката, през първото тримесечие на 2013 г. добивът на въглища в страната е намалял с 30.7% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Предприемачески инициативи, насочени към жените и младите хора
Три типа проекти бяха отличени с награди на национално ниво и ще участват в Европейските награди за насърчаване на предприемачество Още