Брой 147 (404), 31-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Производството на електроенергия е намаляло с 12.3% през първото тримесечие на 2013 г.


Производството на електрическа енергия е намаляло с 12.3% през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на заседание на парламентарната комисия по енергетика, на което беше представен Доклад за състоянието на енергетиката в Република България. Според представените данни вътрешното потребление на електроенергия е намаляло с 9.6%. Увеличено е производството на електроенергия от възобновяеми източници с 51.2% за тримесечието на 2013 г.

Според Доклада за състоянието на енергетиката през първото тримесечие на 2013 г. добивът на въглища в страната е намалял с 30.7% спрямо същия период на 2012 г. Това се дължи на намаленото търсене на суровина от топлоелектрическите централи поради намаленото потребление на електроенергия в страната и ограничения износ.

Намалените приходи от износ на електроенергия и лошото управление на енергийните дружества е довело до тежкото им финансово състояние, подчерта министър Стойнев. По неговите думи това поставя пред сериозни рискове цялата енергийна система, тъй като се нарушават инвестиционната и ремонтната програми на дружествата. В някои от тях те са намалени с 38% спрямо 2012 г. Към 30 юни 2013 г. задълженията на Националната електрическа компания са повече от 2 млрд. лв. Министър Стойнев акцентира, че въпреки взетото решение на предишния парламент през м. март 2012 г. за прекратяване на проекта "Белене", не са взети мерки за прекратяване на търговския договор между НЕК и "Росатом". Той подчерта, че в период от 2009 г. до юни 2012 г. разходите по АЕЦ "Белене" са в размер на 385 млн. лв. С решение на Народното събрание от 29 март 2012 г. е прекратено изграждането на ядрената централа на площадка "Белене". От тази дата до юни 2013 г. са извършени плащания в размер на 67 млн. лв.

Общият добив на природен газ през 2012 г. възлиза на 350 млн. куб. м., което е с 12% по-малко от предходната 2011 г., сочат данните на доклада за състоянието на българската енергетика. Близо 15 млрд. куб. м. природен газ е транзитиран през страната ни през 2012 г., което е с 0.4% по-малко от миналата година. По думите на министър Стойнев в момента газовото хранилище "Чирен" е празно. Необходими са 250 млн. лв. за нагнетяване на природен газ в него и в момента се търси банка, която да предостави финансов ресурс. Данните от доклада сочат, че през първите три месеца на 2013 г. производството на топлинна енергия е намаляло с 11.5% спрямо същия период на 2012 г., а крайното потребление е с 14.2% по-малко. Според министър Стойнев проблемите в топлоенергетиката се дължат на срив в доверието на потребителите към топлофикациите и задлъжнялостта към обществения доставчик.

Проблемите са по цялата енергийна верига, подчерта министър Стойнев. Длъжни сме да стабилизираме енергийната система и първата стъпка в тази посока бе приемането на промените в Закона за енергетиката, каза още той. С новия модел за ценообразуване на електроенергията се намалява цената с до 5% както за битовите, така и за стопанските потребители и се позволява на всички мощности в страната да работят, каза още той. Министър Стойнев припомни, че с промените в Закона за енергетиката отпадат добавките за зелена и кафява енергия, както и тези за невъзстановяеми разходи, което ще стимулира износа на енергия. Той добави още, че благодарение на увеличения износ на електроенергия от България, ще се влее свеж финансов ресурс в енергийната система.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на интерес към участие в бизнес форум в Солун
Форумът се планира за 7 - 9 септември 2013 г., по време на Международния Солунски панаир Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за участие в безплатен семинар, организиран от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост
Тема: „Новият регламент на ЕС за борба с търговията с незаконно добития дървен материал” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на делегации от регионалните търговско-промишлени палати на Руската Федерация
Очакват се фирми – членове на Омска, Волгоградска, Череповецка, Уралска (Екатеринбургска) търговско-промишлени палати Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ публикува данни за демография на предприятията (към 31.12.2011 година)
С над 10 наети лица са само 9,5% от активните фирми у нас Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Целта е процедурите по ЗОП да станат по-прозрачни и да се създаде възможност повече кандидати да участват в тях Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Производството на електроенергия е намаляло с 12.3% през първото тримесечие на 2013 г.
Според Доклад за състоянието на енергетиката, през първото тримесечие на 2013 г. добивът на въглища в страната е намалял с 30.7% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Предприемачески инициативи, насочени към жените и младите хора
Три типа проекти бяха отличени с награди на национално ниво и ще участват в Европейските награди за насърчаване на предприемачество Още