Брой 104 (1616), 05-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Национална стратегия за развитие на концесиите 2018-2027


Анализът на законодателството в областта на концесиите, разработен в рамките на подготовката за приемането на Закона за концесиите (ЗК), който е в сила от 2 януари 2018 г., показа, че една от сериозните причини за неефективното използване на концесията като инструмент за дългосрочно развитие на публичните инфраструктура и услуги, е липсата на стратегическо планиране в областта на концесиите. В тази връзка ЗК предвижда приемането на Национална стратегия за развитие на концесиите (Стратегията), която да съдържа общите и специфичните цели и приоритетите за възлагане на концесии в страната. Стратегията следва да се приеме от Координационния съвет по концесиите и да се одобри от Министерския съвет.

В изпълнение изискванията на ЗК Координационният съвет по концесиите прие проект на Стратегия и реши проектът да се публикува за обществено обсъждане преди приемането му от съвета и представянето му за одобрение от Министерския съвет.

Проектът на Стратегия определя стратегическата рамка на единната държавната политика в областта на концесиите. Тя е в съответствие с целите и приоритетите на Националната програма за развитие: „България 2020“ и на Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Проектът на Стратегия определя целите и приоритетите в областта на концесиите за периода 2018 – 2027 г. Общите и специфичните цели за развитието на концесиите, както и приоритетите за възлагане на концесии в страната, са определени въз основа на анализа на състоянието на концесиите, специфичните за страната нужди за развитие, както и в сътрудничество и консултации със заинтересованите страни.

 

Дата на откриване: 05.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 18.6.2018 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в международна конференция под патронажа на президента Румен Радев
Представяне на европейските антикорупционни практики и модели – сравнение и възможности за противодействие на корупцията Още
В БТПП се проведе работна среща с новоназначения търговски съветник в Украйна
Продължава сътрудничеството между БТПП и СТИВ за активизиране на икономическите връзки между България и Украйна Още
Покана за финансов форум „Иновативни технологии и бъдещето на финансовата система. Финтех“
7 юни 2018 г., 11 часа в БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Национална стратегия за развитие на концесиите 2018-2027
Приоритетите за възлагане на концесии в страната Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
България, ЕС и застаряването
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Великобритания ще обменят опит в привличането на чуждестранни инвестиции
Българският износ за Великобритания се е удвоил за последните 10 години Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на фирми и продукти на Бизнес форум в Унгария
3 септември 2018 г., остров Чепел в Будапеща Още
Посещение на делегация от Пермската търговско-промишлена палата
Възможност за двустранни срещи, заявки се приемат до 10 юни Още