Брой 107 (617), 09-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

Със законопроекта се предвижда да бъдат извършени промени в наименованието на режимите по чл. 35, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Във връзка с изпълнение на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с Решение № 808 от 8 октомври 2012 г. на Министерския съвет, е необходимо наименованията на услугите по чл. 35, ал. 1 от ЗТИП да бъдат приведени в съответствие с видовете режими според Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Беше идентифицирано, че характера на режимите по чл. 35, ал. 1 от ЗТИП съответства на издаването на удостоверение за извършване на отделна сделка или действие по чл. 25 от ЗОАРАКСД.

Към момента чл. 45 от ЗТИП регламентира режим за придобиване на правоспособност, който изцяло се администрира от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). С предложението се предвижда придобиването на такава правоспособност да става по общите правила на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Закона за народната просвета (ЗНП), с цел ДАМТН да се освободи от несвойствените й функции да съгласува учебни планове и програми и да разрешава провеждането на курсове за правоспособност.

Проектът предвижда и промени в режимите по чл. 34а и чл. 36 от ЗТИП във връзка с разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, като се предвижда заявителите да посочват своя единен идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър вместо да представят удостоверение за актуално състояние. По този начин се намалява броя на документите, които се представят пред административния орган. Предложението е в изпълнение на Втория пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест. Въвежда се и друго облекчение в режима по чл. 34а от ЗТИП, съгласно което в ал. 2, т. 3 от същия член отпада изискването за наличието на най-малко 5 години трудов стаж. Съществено облекчение за икономическите оператори се явява и въвеждането на алтернатива на заличаването на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност от регистъра в чл. 36а, ал. 6 от ЗТИП, като с измененията се предлага вместо да заличава лицето от регистъра, председателят на ДАМТН, съобразно предоставената от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност възможност, да може да забранява извършването на съответната дейност до отстраняване нарушаването на нормативните изисквания.

Проектът урежда изменения, посредством които ще се осъществи ефективен контрол по прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011.

На необходимите места в закона са предвидени допълнения, отразяващи терминология, възприета в актове на европейското хармонизирано право.

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя поредната инициатива на Джуниър Ачийвмънт България за връзка обучение – бизнес
На най-големия младежки бизнес форум „Изгряващи звезди” 350 ученици и студенти представиха компаниите си Още
Обучение по проект MILD HOME за проектиране и изграждане на еко селища
БТПП, Столична община и Европейски институт по труда са партньорите по проекта Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Словенска делегация в Бургаската търговско-промишлена палата
Логистични решения за водния, въздушния и сухопътния транспорт представи словенската фирма Актуал И.Т. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад в строителството през април
Намалението е с 1,3 на сто спрямо март Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Нови европейски пари за наука и образование
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Министерството на икономиката и енергетиката предлага проекта във връзка с изпълнение на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ръст на инвестициите и увеличен туристопоток - очакваните резултати от диалога между Китай и 16-те страни от Централна и Източна Европа
Министерска конференция по въпросите на икономическото и търговското сътрудничество в китайския град Нинбо Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Здравословни и безопасни условия на труд: Стратегическа рамка за определяне целите на ЕС за периода 2014—2020 г.
По-добра закрила на над 217 млн. работници в ЕС от трудови злополуки и професионални заболявания Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален конкурс "Най-зелените компании в България 2013“
Независимо от сферата, независимо дали е голяма или малка, всяка компания има шанс за своя Зелен Оскар Още