Назад

Конференция "Добри практики за корпоративно благосъстояние"


Българската търговско-промишлена палата, Италианската търговска камара в България и Конфиндустрия България организират конференция, която има за цел да се съсредоточи върху процесите на възстановяване на благосъстоянието на компаниите.

Събитието ще даде възможност да се сравнят различни теоретични перспективи (от дисциплинарна и практична гледна точка) на различни нива на социална организация за справяне с извънредни ситуации и повишаване на институционалния капацитет.

Инициативата е насочена към структуриране и развитие на отношенията между академичните среди, бизнеса и гражданското общество по темата за социалните политики. Основната цел е разглеждане на различни практики в областта на социалното подпомагане, както от публичния, така и от частния сектор и акцент върху приложението им в реалността. По време на събитието ще бъдат обменени опит и добри практики, които са успели да приложат иновации в областта на корпоративното благосъстояние, като се включат участници с различен опит - от академичните среди, бизнеса или публичната администрация, което ще създаде условия за широк дебат.          
Това ще бъде международно събитие, на което италиански представители на добри практики и иновации в сферата на корпоративното благосъстояние ще се срещнат с български колеги, за да споделят успешен опит и да очертаят заедно нови пътища, които могат да помогнат за разработването на бъдещи съвместни действия в полза на компаниите и местните общности.

Инициативата е замислена с оригинален и иновативен подход, структурирана като място за дискусии, образователна и стимулираща, където ще бъде възможно да се обменят и споделят информация, идеи, знания и опит с други професионалисти и да се обсъдят актуални социални политики и практики.

На събитието ще бъде представена добрата италианска практика на Dal Ben Spa, водеща компания в областта на корпоративното благосъстояние на национално ниво, с награда Welfare Index SME 2022, която отличава устойчиви бизнес модели на европейски компании.

Теми на конференцията:

  • Благосъстояние. същност и перспективи
  • Благосъстоянието като двигател на едно ново предприемачество
  • Възможна синергия между общественото и частното благосъстояние
  • Благосъстоянието като отговор на нови социални проблеми
  • Вземане на решения за социални политики по време на пандемия, криза и устойчивост
  • Италиански и български добри практики в контекста на форми на иновативно благосъстояние в компанията – Dal Ben Spa и др.
  • Взаимовръзки между благосъстоянието и устойчивостта на околната среда от гледна точка на екологичната политика.

Участието в събитието е безплатно. Изисква се предварителна регистрация.

ПРОГРАМА