Брой 94 (604), 22-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

България в Годишника на световната конкурентоспособност


Днес Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2014 на Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development - IMD). Докладът оценява цялостното представяне на 60-те най-развити икономики в света, чрез повече от 300 показателя в сферите: икономическа ефективност, правителствени политики, бизнес среда и инфраструктура.

Годишникът на конкурентоспособността на IMD е най-пълният и обхватен доклад за конкурентоспособността на нациите, който се публикува от 1989 г. насам. Докладът позволява на правителствата да сравнят ефективността на политиките си спрямо най-успешните страни в света и на големите международни и национални компании да планират потенциалните си инвестиции.

През последните години основните показатели в профила на българската конкурентоспособност не са се променили, показват данните. През 2014 г. България заема 56-то място, докато през 2013 г. е била на 57-мо от изследвани общо 60 икономики. Страната остава далеч от най-доброто си постижение - 38-място през 2009 г., когато е имало много повече преки чуждестранни инвестиции и икономически растеж. След настъпването на кризата България все още не успява да създаде стабилни и дългосрочни фактори за конкурентоспособност.

През 2014 г. България е подобрила експортните си позиции; публичните финанси остават стабилни; кризата на пазара на труда започва да утихва, но нивото на безработица остава високо, а дългосрочни фактори за конкурентоспособност като околна среда, инфраструктура и здравеопазване, остават сред най-ниско оценените в България, са основните изводи от доклада. Първите шест места в класацията по конкурентоспособност на икономиката заемат САЩ, Швейцария, Сингапур, Хонконг, Швеция и Германия.

Според анализаторите в Центъра за изследване на демокрацията през 2014 г. се открояват три фактора, будещи притеснение - продължаващото ниско равнище на качество на образованието, липса на достъп до свеж финансов ресурс и дефлацията в комбинация с административен натиск върху цените на електроенергията.

Центърът за изследване на демокрацията определи пет основни предизвикателства, които възпрепятстват повишаването на конкурентоспособността на българската икономика през 2014 г.:

  • Въвеждане на реформи в публичната администрация и предлагане на повече и по-добри електронни услуги;
  • Увеличаване на финансовата подкрепа за образованието, въз основа на показани положителни резултати;
  • Намаляване на рисковете за енергийната сигурност, чрез подобрение на енергийната ефективност и диверсификация на източниците и технологиите;
  • Засилване на качеството и независимостта на регулаторния контрол;
  • Справяне с корупцията по високите етажи на властта.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП очаква становища на бизнеса относно проект на Закон за Комисията за защита на конкуренцията и потребителите
Със законопроекта се предлага сливане на съществуващите в момента Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за защита на потребителите в обща структура Още
Среща с американски студенти
Традиционно добро сътрудничество на Палатата с Angelo State University Още
Посланикът на Нигерия отново на визита в БТПП
Съществува потенциал за разширяване на двустранното сътрудничество в хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, фармацията Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската фотоволтаична асоциация организира днес среща на ВЕИ производителите
Обсъдени бяха актуални проблеми, които стоят пред фирмите от сектора Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Български проект е носител на награда „Натура 2000“
Отличието е за спасяване на царския орел в Сакар Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
България в Годишника на световната конкурентоспособност
Летаргията на българската икономика продължава Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нормативна уредба, регламентираща усвояването на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
Четири нови постановления, с които на практика е установена правната рамка, уреждаща основни въпроси за усвояване на средствата от фондовете Още
Правителството предлага отмяна на регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател
Въвежда се безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пазарът на сирене и млечни продукти в Република Корея
Анализ, изготвен от Службата по търговско-икономически въпроси – Сеул Още
Съобщение на Делегацията на ЕС в Аман за йорданските тарифни ставки за внос на ликьори и други спиртни напитки