Брой 94 (604), 22-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Правителството предлага отмяна на регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател


Правителството предлага на Народното събрание да направи промени в Закона за насърчаване на заетостта, за да бъдат отстранени констатации на Европейската комисия за несъответствие с европейското законодателство. Комисията счита, че със задължението за регистрация на всички посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели, и при въведен 5-годишен срок на валидност на удостоверенията, се ограничава свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги.

С предложените промени се отменя регистрацията на посредническите договори. По този начин отпада дискриминационният елемент спрямо посредниците за наемане на работа в чужбина и се въвеждат съпоставими изисквания за осъществяване на дейността по отношение на всички посредници, работещи в България. Това ще доведе и до намаляване на регулаторната тежест и административните разходи за бизнеса предвид отпадането на регламентираната такса за регистрация на посредническите договори.

Въвежда се безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Новият регламент ще доведе до намаляване на регулаторната тежест и на административните разходи за бизнеса, тъй като, от една страна, ще отпаднат таксите за регистрация и издаване на удостоверения, които посредниците заплащат на всеки пет години, и от друга страна – ще се намалят финансовите разходи и времето, необходими за издаване и представяне на предвидените за регистрация документи.

Регламентира се дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в България. Лицата, които имат право а извършват посреднически услуги по заетостта, съгласно законодателството на друга държава-членка на ЕС, страна по Споразумението за ЕИП или на Швейцария, не подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в България, а само ще уведомяват министъра на труда и социалната политика или упълномощеното от него длъжностно лице. Тази регулация ще създаде условия за разширяване и подобряване обхвата на предлаганите услуги по заетостта.

Извън препоръките на ЕК, законопроектът включва изменения, свързани с подобряване на практиката по прилагането му.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП очаква становища на бизнеса относно проект на Закон за Комисията за защита на конкуренцията и потребителите
Със законопроекта се предлага сливане на съществуващите в момента Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за защита на потребителите в обща структура Още
Среща с американски студенти
Традиционно добро сътрудничество на Палатата с Angelo State University Още
Посланикът на Нигерия отново на визита в БТПП
Съществува потенциал за разширяване на двустранното сътрудничество в хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, фармацията Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската фотоволтаична асоциация организира днес среща на ВЕИ производителите
Обсъдени бяха актуални проблеми, които стоят пред фирмите от сектора Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Български проект е носител на награда „Натура 2000“
Отличието е за спасяване на царския орел в Сакар Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
България в Годишника на световната конкурентоспособност
Летаргията на българската икономика продължава Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нормативна уредба, регламентираща усвояването на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
Четири нови постановления, с които на практика е установена правната рамка, уреждаща основни въпроси за усвояване на средствата от фондовете Още
Правителството предлага отмяна на регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател
Въвежда се безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пазарът на сирене и млечни продукти в Република Корея
Анализ, изготвен от Службата по търговско-икономически въпроси – Сеул Още
Съобщение на Делегацията на ЕС в Аман за йорданските тарифни ставки за внос на ликьори и други спиртни напитки