Брой 94 (604), 22-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП очаква становища на бизнеса относно проект на Закон за Комисията за защита на конкуренцията и потребителите


В Народното събрание е постъпил за разглеждане проект на Закон за Комисията за защита на конкуренцията и потребителите /сигн. № 454-01-48/, внесен от Йордан Цонев. Проектът е изпратен на БТПП за становище, преди неговото обсъждане в Парламента.

Със законопроекта се предлага сливане на съществуващите в момента Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за защита на потребителите в една обща структура, при запазване на всички функции, които досега са били изпълнявани от двете комисии. Предвижда се новопредлаганата комисия да упражнява мониторинг не само по отношение правата на потребителите и правилата на конкуренцията, но и върху обществените поръчки и концесиите.

Предвид важността на предлаганата законодателна промяна БТПП се обръща към бизнеса  с молба за предоставяне на бележки и предложения, които ще бъдат взети предвид при изготвяне на обобщеното становище на Палатата по проекта.

Становищата, моля, изпращайте на e-mail: z.salova@bcci.bg; vzartova@bcci.bg

Текст на законопроекта  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП очаква становища на бизнеса относно проект на Закон за Комисията за защита на конкуренцията и потребителите
Със законопроекта се предлага сливане на съществуващите в момента Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за защита на потребителите в обща структура Още
Среща с американски студенти
Традиционно добро сътрудничество на Палатата с Angelo State University Още
Посланикът на Нигерия отново на визита в БТПП
Съществува потенциал за разширяване на двустранното сътрудничество в хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, фармацията Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската фотоволтаична асоциация организира днес среща на ВЕИ производителите
Обсъдени бяха актуални проблеми, които стоят пред фирмите от сектора Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Български проект е носител на награда „Натура 2000“
Отличието е за спасяване на царския орел в Сакар Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
България в Годишника на световната конкурентоспособност
Летаргията на българската икономика продължава Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нормативна уредба, регламентираща усвояването на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
Четири нови постановления, с които на практика е установена правната рамка, уреждаща основни въпроси за усвояване на средствата от фондовете Още
Правителството предлага отмяна на регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател
Въвежда се безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пазарът на сирене и млечни продукти в Република Корея
Анализ, изготвен от Службата по търговско-икономически въпроси – Сеул Още
Съобщение на Делегацията на ЕС в Аман за йорданските тарифни ставки за внос на ликьори и други спиртни напитки