Назад

Доклад на ISO - прогнози за бъдещето


Докладът на ISO - прогнози за бъдещето, очертава глобалните тенденции в множество индустрии, които ще оформят вземането на стратегически решения за по-добро бъдеще. Въз основа на тези изводи ISO разглежда някои от потенциалните области за работа по стандартизацията. Българският институт за стандартизация в поредица от тематични статии разказва за някои от критичните световни тенденции с топ експерти в съответната област. Първата тема е посветена на

Икономиката на споделянето

Вече не може да се приема за даденост, че търговията все повече ще се глобализира. Вместо това следващите години вероятно ще бъдат белязани от фрагментация. Този процес ще бъде движен от различни фактори, включително променящи се потребителски предпочитания, геополитическо напрежение, действия в областта на климата и възхода на нови дигитални бизнес модели. Такава фрагментация очевидно представлява риск за ефективното сътрудничество; не само между държавите, но и между бизнесите и между публичните и частните сектори. Докато навлизаме в този смел нов свят, жизненоважно е да поддържаме общи определения, протоколи и измервания, за да подпомагаме напредъка към споделени цели. Тук влизат в действие международните стандарти.

Промяна на тенденциите в търговията

Глобализацията на търговията се забавя през последното десетилетие, отчасти поради ограничителните търговски политики. За сметка на това вътрешнорегионалната търговия е във възход, с много регионални търговски споразумения (РТС), сключени между нововъзникващи икономики с нарастваща средна класа. Демократична република Конго, например, е страна по 18 такива споразумения за стоки и услуги.

Освен промени в това с кого търгуваме, са настъпили промени и в това, с което търгуваме. Услугите вече се търгуват повече от стоките и се очаква тази тенденция да продължи през следващите десетилетия, особено с нарастването на дигиталните услуги като финансово управление и стрийминг развлечения, които допринасят за голямо увеличение на трансграничните потоци от данни. Междувременно нарастващият фокус върху социалната и екологичната отговорност оказва влияние върху традиционните търговски навици. Компаниите, които се стремят да играят своята роля в усилията за борба с климата, търсят начини да съкратят веригите си за доставки, като използват технологии като 3D принтиране, което позволява производство близо до крайния потребител.

Бизнес модели, базирани на технологиите

Технологиите винаги са били определящи за търговията: от телеграфа до блокчейн. Продължаващият растеж на електронната търговия позволява на повече продавачи, включително малки и средни предприятия, да се свързват директно с купувачи във всяка част на света, като минимизират ролята на традиционните трети страни.

Някои от най-големите възможности и предизвикателства произтичат от появата на икономиката на споделянето. Известна също като гиг икономика („gig economy“) или икономика на директната връзка между търсещ и предлагащ, това е система, в която частни лица споделят стоки и услуги помежду си директно, обикновено чрез интернет. Като икономически модел тя има потенциал да използва по-ефективно ресурсите, тъй като заобикаля традиционните стъпки във веригата на доставки. Вече има хиляди дигитални платформи, като Uber и Airbnb, посветени на икономиката на споделянето, и всяка година се появяват все повече. Като един от днешните най-бързо развиващи се и най-пробивни икономически сектори – икономиката на споделянето се очаква да отбележи в Европа годишен растеж над 25% през следващите години. Този растеж, подхранван от тенденции като потребителско търсене за по-устойчиво потребление и интерес към изграждане на общности, ще трансформира традиционното потребителско пътуване по начини, които тепърва ще бъдат напълно разбирани. Въпреки това, пораждайки нови опасения относно въпроси като отговорност и условия на труд, това е сфера, която се нуждае от регулиране и стандартизация. Нови стандарти за нови модели

Тези промени ще поставят нови предизвикателства пред органите за стандартизация. Например нарастването на регионалната търговия, докато световната търговия се забавя, може да доведе до фрагментирани пазари с противоречиви стандарти между регионите. Междувременно продължаващото рязко увеличаване на дигиталните услуги може да изисква нови стандарти относно много активи от 21-ви век, като потребителски данни и дигитални валути. ISO наблюдава тези тенденции и поддържа комитет, посветен на икономиката на споделянето.

Стандартите ще играят важна роля, за да се гарантира, че този нов бизнес модел ще постигне обещанието си да бъде по[1]устойчив, като същевременно предотвратява експлоатацията на работниците. Тъй като начинът, по който търгуваме, се трансформира от дигиталните технологии и други тенденции, важно е органите за стандартизация да привлекат компании, политици и потребители, за да помогнат за полагането на основата за бъдещето на търговията.

Автор: Д-р Масааки Мочимару,
председател на техническия комитет ISO/TC 324 Икономика на споделянето.

Следващата тема в доклада на ISO - Ускоряване на енергийния преход, ТУК 

Източник: Български институт за  стандартизация