Брой 8 (768), 14-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Германо-българската индустриално-търговска камара създава клъстер „Дуално професионално обучение“


Предприятия и организации от различни браншове заявяват желанието си да се включат в клъстера „Дуално професионално обучение“. Проектът стартира от януари 2015 г. и е планиран първоначално за две години. Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)  ще съветва предприятия, които имат желание да обучават млади хора и ще направи първи стъпки в пилотните обучения. Проектът на ГБИТК е уникален за мрежата на двустранните германски камари.

Мениджър на клъстера е Максимилиан Ерхард (maximilian.erhard@ahk.bg)

Интервю с Максимилиан Ерхард, мениджър на клъстера

Господин Ерхард, предприятията, които проявяват интерес към клъстера „Дуално професионално обучение“ представляват различни браншове и се нуждаят от специалисти в различни професии. Как ще съумеете като мениджър на клъстера да обедините под общ знаменател фирмите?

Това изисква обстойни разговори с всички фирми, които ще вземат участие в клъстера. Важно е да се изгради една реалистична картина за актуалната ситуация и да се уеднаквят представите както на предприятията така и на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), що се отнася до възможностите за въвеждане на първи пилотни специалности в България. Мисля, че съвместното изготвяне на концепция за установяване тези специалности, която да бъде реализирана стъпка по стъпка, е правилният път да доведем клъстера до успех.

Практическото обучение ще се провежда в самите предприятия. Къде ще протича теоретичното обучение?

Теоретичното обучение ще се провежда в центрове за професионално обучение. За тази цел ГБИТК ще работи тясно с петте утвърдили се в България германо-български центрове за професионално обучение. Разбира се, съществува и възможност, предприятията да си сътрудничат и с други институции за професионално обучение, в случай, че вече имат създадени контакти.

Кой ще изпитва обучаващите се и кой ще изготвя изпитните задачи?

Устните изпити ще се състоят пред комисия, съставена от няколко човека. Задачите за писмената част ще бъдат изготвяни от ГБИТК в сътрудничество с така наречените институции за изготвяне на задачи за изпити в Германия.

Какви са първите стъпки при създаването на клъстера?

Първо ще посетим предприятията, които вече заявиха интереса си за участие в клъстера. Ще им представим концепцията за клъстера в детайли и ще ги информираме за стъпките и процесите, които ще доведат клъстера до успех. Разбира се, ще отговорим и на всички въпроси от тяхна страна.

Има ли други германски търговски камари в чужбина, които осъществяват подобни проекти? На какво можем да се научим от тях?

Да, темата за професионалното обучение като успешен германски модел за износ играе  важна роля в мрежата на германските външнотърговски камари по света. Вече много германски камари в чужбина започнаха да утвърждават дуалното професионално обучение по немски образец в съответната страна. Затова обмяната на опит с колеги от други камари винаги се оказва полезна, дори и да се използват различни модели за осъществяването на обучението. Въпреки това могат да бъдат разисквани различни стратегии, да се идентифицират евентуални препятствия още преди да са възникнали и да се намерят съответните разрешения за тях.

Кога ще започнат първите курсове на обучение?

За съжаление все още не мога да назова точна дата. Нашата цел, макари и много амбициозна, е да започнем с обученията през есента на 2015 г. Трябва обаче да имаме предвид и онези фактори, върху които клъстерът няма пряко влияние, като например политически решения или законови разпоредби.

Каква е Вашата целева група? Ученици или младежи с вече завършено средно образование?

Ще искаме да привлечем като цяло млади хора, които се интересуват от кариера в индустриални или търговски предприятия, и са готови да се обучават в практически умения в предприятията, а на теория – в центровете за професионално обучение. Във фокуса ни са зрелостници със завършено средно образование. От значение ще бъдат също и нивото на ангажираност и мотивация за избраната специалност, с която младите хора трябва да се идентифицират.

Засега времевата рамка на проекта е две години. Какво искате да постигнете за това време?

За утвърждаването на цялостни специалности в сферата на дуалното професионално  обучение две години са твърде кратък срок. Но на първо място е важно да убедим фирмите, че клъстърът е ефективен и да разработим устойчиви структури, позволяващи провеждането на дуални обучения по германски образец. Едновременно с това първите обучаващи се вече трябва да са започнали обучението си. Но за две години няма как един випуск да е преминал през цялостното обучение.

Как се подготвихте за новата си роля като мениджър на клъстера?

През изминалите три месеца са подготвях за ролята си като мениджър на клъстера интензивно в централата на германските търговски камари – Асоциацията на германските индустриално-търговски камари в Берлин, така и в индустриално-търговската камара на Берлин. Цялостен поглед върху дуалното професионално обучение като наложил се в Германия модел получих в Асоциацията на германските индустриално-търговски камари в Берлин. А в индустриално-търговската камара на Берлин бях част от самия процес на германското дуално професионално обучение: от консултирането на заинтересованите предприятия до провеждането на изпити и раздаването на удостоверенията.

Интервю на Невена Драгостинова

НОВИНИ ОТ БТПП
Откриха Британско-българска бизнес асоциация
БТПП подкрепи инициативата – предстои обсъждане на възможни насоки за съвместна работа в услуга на бизнеса в България и Обединеното кралство Още
Излезе от печат „Календар на панаирите и изложбите в България 2015"
Изданието е единствено по рода си у нас, делови наръчник за всяка фирма Още
Годишни награди за значими постижения в бизнеса VIP Business Awards 2015
Най-успешните мениджъри и брандове ще бъдат наградени на официална церемония в София през март т.г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Германо-българската индустриално-търговска камара създава клъстер „Дуално професионално обучение“
Ще съветва предприятия, които имат желание да обучават млади хора и ще направи първи стъпки в пилотните обучения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Световни дни на устойчивата енергия 2015
25 - 27 февруари 2015 г., Велс, Австрия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлацията у нас през 2014 г. е 1,4%
През декември потребителските цени са намалели с 0,9% на годишна база Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Безработните младежи до 29 г. и хората над 50 г. са основни целеви групи на Националния план за действие по заетостта през 2015 г.
Ще започне изпълнението на схеми и проекти за обучение и заетост по новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Tърговски преговори между ЕС и САЩ: ЕК публикува доклад за консултацията за защитата на инвестициите
Анализ на почти 150 000 отговора, получени в рамките на онлайн консултация за защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститор и държава Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN