Брой 34 (291), 18-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Позиция на БТПП по обявените промени в Министерски съвет


Във връзка с информацията за подадената оставка на заместник-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков, Българска търговско-промишлена палата (БТПП) счита, че промяната може да се оцени двояко.
От една страна, политиките за запазване на финансовата стабилност, на относително ниската преразпределителна роля на държавния бюджет, на плоския и на корпоративния данък на нива от 10%, подкрепяни досега от Министерството на финансите – съответстват на позициите, изразявани от БТПП, и следва да се запазят като важни за икономическата стабилност на държавата и за привличането на чуждестранни инвестиции и от следващия министър на финансите.
От друга страна, през последните месеци се наблюдава значителен спад в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). В тази връзка още на 4 февруари 2013 г. на среща в БТПП национално представителните организации на работодателите изразиха официално своето настояване за спешно свикване на заседание на НСТС, но към настоящия момент все още няма реакция на направеното искане.
В такива случаи, когато тристранното сътрудничество не се използва като инструмент, диалогът, вместо на масата на преговори, се пренася на улицата. Поради това тристранният диалог между социалните партньори, датиращ още от 1919 г., няма алтернатива като способ за решаване на социалните проблеми в обществото.
Тази пасивност от страна на министъра на финансите за осъществяне на социалния диалог силно контрастира с проявената активност в края на 2011 г. и началото на 2012 г. за промяна на критериите за представителност на социалните партньори в Кодекса на труда, с които се въведоха дискриминациони изисквания срещу организации на бизнеса. Тези прояви доведоха до налагането на вето от страна на Президента на Република България, а впоследствие и до намесата на Конституционния съд, който с единодушно решение отмени противоречащите на конституцията и на международните договори норми. Това решение утвърди позициите на БТПП като работодателска организация.
По отношение на обявената информация за възлагане на управлението на Министерството на финансите на сега действащия министър по управление на средствата от Европейския съюз, БТПП отчита много добро сътрудничество с министър Томислав Дончев и неговия екип. При тази смяна за бизнеса е важно да се дадат гаранции и да се обезпечи продължаването на активната политика по договарянето с Европейската комисия на финансирането по отделните програми за следващия бюджетен период 2014-2020, спазването на сроковете за възстановяване на дължимите средства от страна на ЕС към България, както и спазването на сроковете за възстановяване на сумите на крайните бенефициенти по отделните проекти.

НОВИНИ ОТ БТПП
За осемнадесети път Хасковската търговско-промишлена палата чества празника на лозаря Трифон Зарезан
Вицепремиерът Цветанов връчи на община Хасково статуетка „ Хермес” и грамота от БТПП - високо признание за дейността й в подпомагане на бизнеса в регионален и международен план Още
Позиция на БТПП по обявените промени в Министерски съвет
Тристранният диалог няма алтернатива като способ за решаване на социалните Още
Глобален форум GS1 2013 – "Готови за промяна"
Българската търговско-промишлена палата е официален представител на България в GS1 - водеща международна организация, разработваща и внедряваща глобални стандарти и решения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Българска търговско-промишлена палата обявява процедура за определяне на изпълнител по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Оферти за бизнес партньорство, получени в БТПП
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Агенция по вписванията предоставя нова услуга
Новата услуга е поредната в рамките на последователните усилия на правителството за осигуряване на по-сигурна среда за гражданите и фирмите Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Тpансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между САЩ и страните от Европейския съюз