Брой 34 (291), 18-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Глобален форум GS1 2013 – "Готови за промяна"

  

GS1 Global Forum 2013 

Днес в Брюксел започна работата на годишния Глобален форум на Националните организации GS1 на тема: "Готови за промяна?". Акцентът е поставен върху стремежа на GS1 да ускори разработването на нови инициативи и проекти, които най-точно да отговорят на нуждите на потребителите на системата от стандарти GS1.
Форумът бе открит от Мигел Лопера, президент на международната асоциация GS1. Той отбеляза, че GS1 трябва да може да отговори на предизвикателствата и възможностите, които бързопроменящият се свят предлага, като същевремeнно се ускори внедряването и разпространението на стандартите и решенията на системата GS1 по света.
На форума България е представена с делегация, в която участват Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Бюрото на Съвет GS1 България, членове на Бюрото и експерти на GS1 България.
 В първия ден от форума се прoведоха паралелни обучения и семинари в няколко ключови направления. С оглед на актуалната тема за безопасност на продуктите, акцентът се постави върху проследимостта както на хранителните продукти, така и на лекарствата и медицинските изделия.
 Темата за проследимостта е все по-важна, особено след скандални случаи като например откритото през януари 2013 г. конско месо с произход Румъния, продавани като говежди продукти във Великобритания и Ирландия. От пазара са изтеглени продукти за повече от 10 милиона паунда. През октомври 2012 г. епидемия от гастроентерит покосява близо 11 000 деца в Германия, които са консумирали замразени китайски ягоди. Системите за проследимост са задължителни в Европа, САЩ, Канада и някои страни на Латинска Америка, Азия и Африка.
В условията на глобализация за устойчивото и ефективно функциониране на тези системи е необходимо прилагането на съвременни технологии и глобални стандарти. За да се подпомогнат фирмите и да отговорят на изискванията за проследимост при съблюдаване на Добрите практики и глобалните стандарти GS1, в рамките на дейността на международната асоциация GS1, е разработена Програма за глобална проследимост. В програмата е заложено консултиране на фирмите относно внедряването на стандартите и провеждането на одити, за да се определи, доколко една система покрива изискванията за осигуряване на проследимост. Оценката се извършва по разработени за целта критерии GS1 GTC Control Points&Compliance criteria. Контролните точки и критериите за съответствие са описани в документ GS1 GTC Checklist. Част от тях касаят идентификацията на единиците за проследяване (търговски единици, логистични единици, пратки, амбалаж), процедурите по създаване и поддържане на документацията за тях, оперативната функционалност и методите за получаване, съхраняване и предаване на информация.
 На семинара за проследимост на хранителните продукти беше представено, как се внедрява решението на GS1 за проследимост (GS1 Traceability Solution) по света, както и Добри практики на Националните организации GS1 в тази област.
 Следобедните пленарни заседания разглеждат постигнатите резултати и напредъка в два от основните сектори на системата от стандарти GS1 – "Потребителски стоки и търговия",  и "Транспорт и логистика".
 В ключовия за GS1 сектор "Потребителски стоки и търговия", развитието и бъдещето на стандартите бяха представени с акцент върху проследимостта на храните по веригата за снабдяване. Една от значимите теми на форума е ориентирането на бизнеса към потребителите (B2C).
Напредък е отчетен и в сектор "Транспорт и логистика". Представеното приложение на стандартите GS1 е в сухопътния и морския транспорт. GS1 работи в сътрудничество със Световната митническа организация (WCO) за повишаване на сигурността по глобалната верига на снабдяване и улесняване на търговията по света. 

НОВИНИ ОТ БТПП
За осемнадесети път Хасковската търговско-промишлена палата чества празника на лозаря Трифон Зарезан
Вицепремиерът Цветанов връчи на община Хасково статуетка „ Хермес” и грамота от БТПП - високо признание за дейността й в подпомагане на бизнеса в регионален и международен план Още
Позиция на БТПП по обявените промени в Министерски съвет
Тристранният диалог няма алтернатива като способ за решаване на социалните Още
Глобален форум GS1 2013 – "Готови за промяна"
Българската търговско-промишлена палата е официален представител на България в GS1 - водеща международна организация, разработваща и внедряваща глобални стандарти и решения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Българска търговско-промишлена палата обявява процедура за определяне на изпълнител по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Оферти за бизнес партньорство, получени в БТПП
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Агенция по вписванията предоставя нова услуга
Новата услуга е поредната в рамките на последователните усилия на правителството за осигуряване на по-сигурна среда за гражданите и фирмите Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Тpансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между САЩ и страните от Европейския съюз