Брой 68 (73), 05-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

EК премахва излишната административна тежест при регистрацията на автомобил в друга държава членка


Всяка година гражданите и дружествата в ЕС се изправят пред необходимостта да преместят близо 3,5 млн. превозни средства в друга държава членка и да ги регистрират в съответствие с националното законодателство. Това обаче, което в рамките на единния пазар през ХХІ век би трябвало да е проста процедура по регистрация, все още представлява тромава и продължителна административна процедура поради различието в нормативните уредби и разнообразните и противоречащи си изисквания. Продължителността на процедурата е средно 5 седмици, а разходите по нея за гражданите и дружествата се оценяват на 400 EUR. Тези проблеми освен това представляват съществена пречка пред свободното движение на стоки, услуги и работещи, а по този начин — и пред растежа и създаването на работни места в Европа. Ето защо днес Европейската комисия предприема действия за драстично намаляване на тази излишна административна тежест. Очаква се предложението, представено от заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни, да доведе до съществено опростяване на административните процедури, в резултат на което дружествата, гражданите и органите, отговарящи за регистрацията, да спестяват не по-малко от 1,5 млрд. евро годишно.

С предложението целенасочено се разглеждат съвсем конкретни въпроси. Изискванията за пререгистрация на превозни средства, идващи от друга държава от ЕС, ще се ограничат: т.напр. няма да е необходимо гражданите, които работят в друга държава от ЕС и използват служебно регистриран автомобил, да пререгистрират превозното средство. Като цяло се предвижда значително опростяване на административните формалности при пререгистрация в рамките на ЕС на леки автомобили, микробуси, автобуси и камиони, например в случаите, когато дадено лице се премести да живее в друга държава от ЕС, както и когато закупи автомобил втора употреба от друга държава от ЕС. Невъзможно ще стане и регистрирането на откраднат автомобил в друга държава от ЕС. Значително ще намалеят разходите на фирмите за отдаване на автомобили под наем, които ще могат вече да прехвърлят автомобили в друга държава от ЕС по време на ваканционните периоди, без да е необходимо да ги пререгистрират. Това е добра новина за туристите, тъй като се очаква след приемането на предложението наемането на автомобил да стане по-евтино.

Регистрация на моторни превозни средства, внасяни от друга държава от ЕС

Когато предложението бъде прието от Европейския парламент и Съвета, ще е валидно следното:

  • На гражданите, които прекарват част от годината във ваканционни имоти в друга държава от ЕС, няма да се налага да пререгистрират автомобила си там.
  • Гражданите, които се местят за постоянно в друга държава от ЕС, ще разполагат с шестмесечен срок за пререгистрация на автомобила на новото място.
  • Гражданите, които купуват или продават автомобил втора употреба в друга държава от ЕС, няма да са изправени пред необходимостта да преминават допълнителни технически прегледи, нито ще се сблъскват с административни проблеми.
  • На гражданите, които работят в друга държава от ЕС и използват служебно регистриран автомобил, вече няма да се налага да го регистрират в държавата, в която живеят.
  • Фирмите за отдаване на автомобили под наем ще могат да ги прехвърлят в друга държава от ЕС за ваканционните периоди, без да е необходима пререгистрация (т.е. ще могат да използват едни и същи автомобили в морските курорти през лятото и в Алпите през зимата). Очаква се това да доведе до намаляване на цените за наемане на автомобили.
  • Същият принцип ще се прилага за дружествата: леките автомобили, автобусите, микробусите и камионите следва да се регистрират в държавата от ЕС, в която се намира седалището на дружеството, а останалите държави от ЕС трябва да приемат тази регистрация.
  • Органите, отговарящи за регистрацията, ще засилят сътрудничеството помежду си, с което ще се улесни проследяването на откраднати автомобили. Регистрирането на откраднат автомобил в друга държава от ЕС ще стане невъзможно.
  • Много проверки ще бъдат напълно премахнати, като компетентните органи ще получават необходимата им информация за автомобила директно от своите колеги в държавата, в която той вече е регистриран.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Виенските икономически разговори в БТПП поставиха акцент на либерализацията на енергийните и трудовите пазари
Продължение на темата от вчерашния брой Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
CEO Conference - едно събитие на българските мениджъри
ПАЗАР НА ТРУДА
Правителството прие Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2012 г.
Изпълнението на програмата цели намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК премахва излишната административна тежест при регистрацията на автомобил в друга държава членка
Продължителността на процедурата по пререгистрацията сега е средно 5 седмици, а разходите по нея се оценяват на 400 EUR Още