Брой 68 (73), 05-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АЛБАТРОС (ALBATROS)
Руска федерация

Превозен сервиз на авто, жп, морски, речни транспорт, спедиционни услуги

АЛС ООД (ALS LTD.)
Азербайджан

Легализиране на документи, сертиф. на юридически лица

ВПК-ИНДУСТРИЯ (VPK-INDUSTRIYA)
Руска федерация

Производство на строителни метални изделия

ГЛОБАЛ ТУР ООД (GLOBAL TOUR LTD.)
Руска федерация

Реклама, туризъм

ГОЛДЕН САН (GOLDEN SUN)
Киргизстан

Производство и преработка на селскостопански продукти

ЕКОСЕРВИС (ECOSERVICE)
Руска федерация

Дейност в областта на архитектура, инженерно-техническо проектиране, търговия на оборудване за пречистване на вода, геоложко-проучвателна дейност

ЕКС.МОДУЛ (EX.MODUL)
Казахстан

Проучване на пазара на български фирми - производители на хранителни стоки, биопродукти

ИНСТИТУТ СЕВЗАПЕНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ /ЗАО ИНСТИТУТ СЕЕМП/ (INSTITUT SEVZAPENERGOMONTAJPROEKT /ZAO INSTITUT SZEMP/)
Руска федерация

Енергетика

ЙОЛКИН ДОМ (IOLKIN DOM)
Руска федерация

Рекламна и информационна дейност

КОНСУЛТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВОТО (QUALITY CENTRE)
Руска федерация

Консултации, рекламна и информационна дейност

НЕТАНЕЛ ЕНД ШАНИ АХЗАКОТ ООД (NETANEL AND SHANI AHZAKOT LTD.)
Държава Израел

Рекламно-информационна дейност, маркетингова дейност, проучване на пазара и възможностите за търговия и инвестиции

РИТЕК ООД (RITEK LTD.)
Руска федерация

Осигуряване на работоспособност на котелни, дейност по осигуряване на работоспособност на топлинни мрежи

РОДЕ АЗИЯ (RHODE ASIA)
Казахстан

Търговия с неръждаеми материали /тръби, фитинги/, доилни агрегати, инсталиране на оборудване за храна, както и тръбопроводи

САЛЮС-КО (SALIUS-KO)
Руска федерация

Рекламна и информационна дейност

СОЛНЕЧНИЙ ДОМ САДОНЦЕВИХ (SOLNECHNIY DOM SADONTSEVIH)
Чешка република

Рекламна и информационна дейност

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Виенските икономически разговори в БТПП поставиха акцент на либерализацията на енергийните и трудовите пазари
Продължение на темата от вчерашния брой Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
CEO Conference - едно събитие на българските мениджъри
ПАЗАР НА ТРУДА
Правителството прие Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2012 г.
Изпълнението на програмата цели намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК премахва излишната административна тежест при регистрацията на автомобил в друга държава членка
Продължителността на процедурата по пререгистрацията сега е средно 5 седмици, а разходите по нея се оценяват на 400 EUR Още