Брой 190 (447), 01-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Около 35 % от работните места в ЕС са свързани със силно зависещи от авторските права сектори


Европейската комисия съвместно от Европейското патентно ведомство и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) е извършила проучване относно правата върху интелектуална собственост. В това проучване, озаглавено „Силно зависещи от авторските права сектори: принос към икономическите резултати и заетостта в Европа“ (септември 2013 г.), се измерва значението на правата върху интелектуална собственост за икономиката на ЕС. Основните заключения на проучването са, че около 39 % от общата икономическа активност в ЕС (на стойност близо 4,7 трилиона евро годишно) е генерирана от силно зависещи от правата върху интелектуална собственост сектори, 26 % от общата заетост в ЕС (56 млн. работни места) се осигурява пряко от тези сектори, а други 9 % от работните места в Съюза са свързани непряко с тях.

Проучването се отнася до икономиката на ЕС. Според него силно зависещи от авторските права сектори са тези, които регистрират повече права върху интелектуална собственост на служител, отколкото други отрасли, или тези, където използването на авторски права е вътрешноприсъща особеност на дейността. Тези отрасли са подбрани на равнище ЕС, тоест чрез използване на общи за ЕС начини за измерване на зависимостта от правата върху интелектуална собственост.

Други заключения на проучването:

  • средното възнаграждение в силно зависещите от авторските права сектори е с над 40 % по-високо, отколкото в останалите;
  • примери за силно зависещи от авторските права сектори:
  • производство на преносими инструменти с вграден двигател (патенти);
  • производство на основни фармацевтични продукти (търговски марки);
  • производство на ръчни и настолни часовници (дизайни);
  • публикуване на книги (авторски права); както и
  • производство на мляко и млечни продукти (географски означения).
  • Стотици сектори с изключително разнообразна дейност в сферата на услугите, свързана с финансовите услуги и застраховането, рекламните агенции, производството на сладолед, производството на тапети, производството на вино, производството на електрически осветителни тела и домакински електроуреди, сателитните телекомуникации и добива на петрол и газ също са силно зависими от правата върху интелектуална собственост, като много от тях едновременно ползват повече от едно право.

Списък на всички силно зависещи от авторските права сектори е включен в допълнението към доклада.

Това проучване последва до голяма степен подобно проучване, извършено през 2012 г. от Службата за патенти и търговски марки на САЩ съвместно с икономическата и статистическата администрация, чиито заключения за икономиката на САЩ бяха подобни на изводите от проучването на Европейското патентно ведомство и Службата за хармонизация във вътрешния пазар за икономиката на ЕС.

Проучването е достъпно на следните адреси:

Допълнителна информация за правата върху интелектуална собственост е достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно законопроекти за изменение и допълнение на данъчни закони
Палатата принципно подкрепя целите на промените, насочени към подобряване условията за стопанска дейност Още
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Развитие на бизнес партньорства и интерактивна конференция посветена на иновативни средства за развитие на малките предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Стара Загора помага на местните фирми да правят бизнес с Русия, Китай, Германия, Швейцария, скандинавските страни ....
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Среща на Националната асоциация на зърнопроизводителите с премиера Пламен Орешарски
Изплащат евросубсидиите на земеделските производители до януари Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към български стандарти
Стандартите се отнасят до въвеждане на хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Около 35 % от работните места в ЕС са свързани със силно зависещи от авторските права сектори
Проучване измерва значението на правата върху интелектуална собственост за икономиката на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
QS World Grad School Tour София
Изложение за магистърски програми и докторантури Още
Съобщения за международни събития, получени в БТПП