Брой 23 (280), 01-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК се готви да разгледа правните пречки пред трансграничната търговия със застраховки


Европейската комисия ще проучи препятствията пред трансграничната търговия със застрахователни продукти, породени от различното договорно законодателство в държавите — членки на ЕС, и днес стартира покана за привличането на експерти, които да се занимаят с въпроса. Експертната група ще определи доколко различията между системите на договорно право създават пречки за трансграничната продажба и използване на застраховки от европейските предприятия и потребители. Така например, на гражданин, който се мести да работи в друга държава от ЕС, може да се наложи да сключи нова автомобилна застрахователна полица или да срещне проблеми с признаването на осигурителните си права по частен пенсионен план, към който е записан в друга държава на ЕС. Същевременно на предприятията с филиали в няколко държави от ЕС може да се наложи да сключат отделни полици при различни условия в различните страни вместо една обща полица за цялата им собственост. Експертната група ще докладва в края на 2013 г., след което Комисията ще вземе решение относно възможните последващи действия.

В Експертната група по застрахователно договорно право ще участват ключовите заинтересовани страни, включително доставчици на застрахователни услуги, представители на гражданите потребители и предприятията ползватели, представители на академичните среди и юристи. Тя ще помогне на Комисията да проучи дали различията в застрахователното договорно право създават пречки за трансграничната продажба и използване на застраховки от европейските предприятия и потребители.  Ако това е така, експертната група ще се занимае и с въпроса кои са най-засегнатите видове застраховки. Вероятно засилено внимание ще бъде отделено на застрахователните продукти с по-сериозно икономическо значение, като например:

  • застраховки на моторни превозни средства и пътнически застраховки, за които съществува най-голяма вероятност да бъдат обект на трансгранична покупка или ползване от потребителите и предприятията;
  • застраховки живот, които могат да служат за частни пенсии за гражданите. Този анализ е част от Програмата на Комисията за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии, обявена през 2012 г.

Експертната група ще има месечни заседания и ще докладва за констатациите си в края на 2013 г. Въз основа на доклада на групата Комисията ще вземе решение дали е необходим допълнителен анализ в тази област.

За повече информация: Европейска комисия — договорно право: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_bg.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Клубът на смесените палати в България обсъди насоки за развитие през 2013 г.
БТПП представя проект Рекултиватур на международното туристическо изложение в Мадрид
Около 9000 фирми участват в този голям бизнес форум на туристическата индустрия Още
Предстоящото посещение на бизнес делегация във Виетнам - тема на срещата с Н.Пр. Ле Дък Лиу
Делегацията ще придружава президента Росен Плевнелиев по време на официалоната му визита във Виетнам в края на февруари Още
Заместник-ръководителят на Посолството на Пакистан посети БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През четвъртото тримесечие на 2012 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.4%
Най-голям брой разрешителни за строеж са издадени в Бургас, Пловдив, Варна и София Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение на специфичните изисквания и контрола върху средствата за измерване на акцизни стоки
Предвижда се промените да влязат в сила от 1 април 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК се готви да разгледа правните пречки пред трансграничната търговия със застраховки
Експертна група ще определи доколко различията между системите на договорно право създават пречки за трансграничната продажба на застраховки Още